Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Omejitve uvoza nekaterih proizvodov, ki izvirajo iz prašičev, v Veliko Britanijo

  Združeno kraljestvo (ZK) je sprejelo odločitev, da bo s 1. septembrom 2022 omejilo uvoz nekaterih proizvodov, ki izvirajo iz prašičev, v Veliko Britanijo (VB) z območja enotnega trga Evropske unije (EU). Ti ukrepi ne bodo vplivali na zakonito trgovino s proizvodi, ki izvirajo iz prašičev (tj. proizvodi, ki so v skladu s standardi EU) ali na to, da bodo ljudje lahko prinesli manjše količine mesa (ki ne presegajo 2 kg na osebo) za osebno uporabo.

 • Okrogla miza o varni hrani na 60. kmetijsko živilskem sejmu AGRA

  Na zaključnem dnevu kmetijsko živilskega sejma AGRA je potekala na razstavnem prostoru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi okrogla mizo z naslovom »Z varno hrano varujemo zdravje«. Na okrogli mizi so sodelovali Matjaž Guček, generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, dr. Peter Raspor zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, predstavnica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) mag. Jana Ramuš in dr. Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 • Dan veterinarjev na kmetijsko živilskem sejmu AGRA

  Včeraj je v okviru 60. mednarodnega agro-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni, potekal dan veterinarjev, ki so ga organizirale Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Veterinarska zbornica Slovenije in Veterinarska fakulteta.

 • Pojasnilo o odvozu povoženih živali s cest in železnice

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pojasnjuje, da je bila zaradi nemotenega odvoza povoženih živali s cest in železnic sprejeta odločitev, da se zagotovi odvoz teh živali v okviru javne veterinarske službe.

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s pomočjo usposobljenih ljudi in institucij na pomoč prizadetemu krasu

  Na področju požara na Krasu aktivno pomagajo tudi institucije in ljudje pri reševanju kmetij in živali, gozdarji pri omejevanju širjenja požara ter lovci pri gozdnih živalih, ki bežijo pred ognjem.

 • V poletnih mesecih je varovanje zdravja živali zelo pomembno

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin znova opozarja na ravnanje z živalmi v vročih dneh. Med ključne ukrepe spadajo predvsem zadostna količina vode, zadrževanje v senci in omejitev gibanja na jutranje in večerne ure ter prevoza živali v nočnem času.

 • Možnost odstopanja od obvezne registracije za določene obrate pri gojenju kopenskih živali

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pripravila obvestilo glede novega izvedbenega akta glede registracije in odobritve obratov za gojenje kopenskih živali ter zbiranje, proizvodnjo, predelavo ali shranjevanje zarodnega materiala, ki omogoča odstopanje od obvezne registracije za določene obrate.

 • Odločitev 8.dopisne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odločitev o izbiri koncesionarja za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2. Izbrala je družbo KOTO d. o. o., Ljubljana in s to družbo sklenila koncesijsko pogodbo za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe.

 • Afriška prašičja kuga je bolezen, ki povzroča veliko gospodarske škode

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pričenjata kampanjo ozaveščanja o afriški prašičji kugi (APK). Namen kampanje je ozaveščanje in vzpodbujanje rejcev, lovcev in potnikov k preventivnemu ravnanju, da bi preprečili vnos bolezni v državo. Od leta 2014 se ta bolezen širi po Evropi in Aziji ter predstavlja eno največjih epizootij današnjega časa.

 • Zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni trte zlate trsne rumenice, ki ga je treba v razmejenem območju zlate trsne rumenice opraviti v naslednjih dneh.

 • Zasedanje vodij veterinarskih služb v Parizu od 15. do 17. junija 2022

  Od 15. do 17. junija 2022 je v prostorih Svetovne organizacije za zdravje živali (WOAH) v Parizu potekalo tridnevno zasedanje vodij veterinarskih služb (CVO), ki se ga je udeležil generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Matjaž Guček.

 • Priporočila lastnikom živali v vročih dneh

  Visoke temperature imajo močan vpliv tudi na počutje živali. Vsaka živalska vrsta ima razvit svoj način prenašanja visokih temperatur. Naloga skrbnika živali je, da ji zagotavlja pogoje, v katerih lahko žival prenaša visoke temperature.

 • Priporočila prevoznikom živali v vročih dneh

  Ob pojavu izredno visokih temperatur vas opozarjamo, da morate med prevozom živali v komercialne namene zagotoviti znotraj prevoznega sredstva temperaturo od 5 do 30 °C. Dovoljeno je odstopanje +/- 5°C.

 • Potekala je 4. konferenca ob Svetovnem dnevu varnosti hrane

  V Državnem svetu je danes potekala 4. strokovna konferenca ob Svetovnem dnevu varnosti hrane, s katero je bila obeležena 20. obletnica sprejetja krovne evropske zakonodaje o hrani, ki pokriva področja obvladovanja varnosti živil. Konferenco je organizirala Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, informacijska točka EFSA, Državni svet ter prof. dr. Peter Raspor.

 • 7. junij, svetovni dan varnosti hrane

  Generalna skupščina Združenih narodov je 20. decembra 2018 sprejela resolucijo, s katero je 7. junij razglasila za svetovni dan varnosti hrane, ki ga letos obeležujemo že četrtič. Letošnje geslo svetovnega dneva varnosti hrane je »Varnejša hrana– boljše zdravje«.

 • Opozorilo glede prodaje nedovoljenih ali prepovedanih fitofarmacevtskih sredstev na spletu

  V okviru nadzora nad internetno prodajo smo na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin UVHVVR) zaznali, da se pri ponudnikih spletnih oglasov objavlja in prodaja sredstva za zatiranje škodljivcev, ki niso dovoljena v Evropski uniji, v določenih primerih je zaznana celo prodaja prepovedanih fitofarmacevtskih sredstev na osnovi aktivne snovi klorpirifos.

 • Elektronska INTRA spričevala v TRACES NT

  S 1. 6. 2022 je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v sistemu TRACES NT za veterinarska zdravstvena spričevala za žive živali in določene proizvode živalskega izvora (zarodni material, določeni živalski stranski proizvodi ter določeni proizvodi živalskega izvora, ki predstavljajo večje tveganje) za trgovanje med državami članicami Evropske unije (EU) pričela uporabljati elektronsko podpisovanje.

 • 4. konferenca ob Svetovnem dnevu varnosti hrane 2022

  Generalna skupščina Združenih narodov je 20. decembra 2018 sprejela resolucijo, s katero je 7. junij razglasila za svetovni dan varnosti hrane.

 • Opičje koze pri človeku v Sloveniji

  V Sloveniji je bil potrjen prvi primer okužbe z virusom opičjih koz pri človeku. Opičje koze so virusna zoonoza (bolezen, ki se prenaša z živali na ljudi), ki jo povzroča virus opičjih koz. Na podlagi izvedene hitre ocene tveganja, ki jo je opravil Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (angleško European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) obstaja v Evropi potencialna nevarnost prenosa opičjih koz s človeka na žival. Zato je za obvladovanje izpostavljenih hišnih ljubljenčkov in preprečevanje prenosa bolezni med prostoživeče živali nujno potrebno sodelovanje pristojnih služb za javno zdravje in zdravje živali v okviru strategije "Eno zdravje“.

 • Izvajanje nadzora nad prodajalci sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah

  Zaradi stalne problematike pri izpolnjevanju zahtev različne zakonodaje  inšpekcijske službe, s pristojnostmi za nadzor nad prodajo sadja in zelenjave na stojnicah, tudi v letošnjem letu že opravljajo nadzore. Prav tako so se dogovorile tudi za skupne nadzore. Poseben poudarek je namenjen  prodajalcem, ki prodajo vršijo ob cestah.

  V nadzorih, ki se bodo izvajali preko celega leta, bodo sodelovali inšpektorji Finančne uprave RS (FURS), Tržnega inšpektorata RS (TIRS), Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Inšpektorata za infrastrukturo (IRSI) ter Urada za meroslovje (MIRS).