Skoči do osrednje vsebine

Nadzor sadja in zelenjave na stojnicah tudi v letu 2024

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (IVHVVR) tudi v letu 2024 v okviru koordiniranih nadzorov izvaja nadzor nad stojnicami s svežim sadjem in zelenjavo. Inšpektorji preverjajo sledljivost, ustrezno označenost in kakovost svežega sadja in zelenjave, pa tudi identifikacijo subjektov – registracijo zavezanca, ustreznost higiene in rokovanje z živili.

Od spomladi do 10. julija 2024 so inšpektorji izvedli 87 pregledov. Nadzore so izvajali na stojnicah, ki so se nahajale ob cestah, v trgovskih centrih ali ob njih ter na tržnicah. Pri 27 pregledih (31 odstotkov vseh pregledov), so bile ugotovljene naslednje neskladnosti: pomanjkljiva sledljivost sadja in zelenjave (šest primerov), neustrezna kakovost (dva primera), pomanjkljive označbe kakovostnega razreda, sorte ali porekla (21 primerov), pomanjkljiva higiena (11 primerov) in odsotnost izjav o obveščanju o zdravstvenem stanju zaposlenih (štirje primeri).

Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti so inšpektorji izrekli 17 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru ter eno odločbo o odpravi nepravilnosti. V skladu z Zakonom o prekrških so izrekli šest opozoril, izdali štiri plačilne naloge in dve odločbi o prekršku. Preglede bodo nadaljevali tudi v prihodnjih mesecih.

Nadzore prodaje svežega sadja in zelenjave na stojnicah vsako leto skozi sezono ponudbe pridelkov koordinirano opravljajo Finančna uprava (FURS), Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (IVHVVR), Urad za meroslovje (MIRS), Tržni inšpektorat (TIRS), Inšpekcija za infrastrukturo (IRSI) ter Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR).