Skoči do osrednje vsebine

Zahteve za vstop rabljene kmetijske in gozdarske mehanizacije v Unijo

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (IVHVVR) pri nadzoru vstopa rabljene kmetijske in gozdarske mehanizacije v EU ugotavlja, da so slovenski uvozniki slabo seznanjeni s fitosanitarnimi uvoznimi zahtevami.

Od decembra 2019 veljajo za določene rastline, rastlinske proizvode in druge predmete strožji pogoji za vstop v EU. Med druge predmete spada tudi rabljena kmetijska in gozdarska mehanizacija, saj je lahko v primeru ostankov zemlje na kolesih in drugih sestavnih delih vir prenosa škodljivih organizmov rastlin. 

Stroji in vozila, ki se uporabljajo za kmetijske ali gozdarske namene in se v EU uvažajo iz tretjih držav (razen Švice), so uvrščeni med blago, za katero je obvezna najava vseh pošiljk na mejni kontrolni točki prvega prispetja v EU. Uvoznik ali njegov zastopnik mora vsaj en delovni dan pred pričakovanim prispetjem pošiljk rabljene kmetijske ali gozdarske mehanizacije fitosanitarnemu inšpektorju na mejni kontrolni točki prvega prispetja v EU predložiti predhodno uradno obvestilo preko sistema TRACES (angleško Trade Control and Expert System). Pošiljko mora spremljati tudi izvirno fitosanitarno spričevalo, ki ga izda pristojni organ za varstvo rastlin države izvoznice.

Zahteve veljajo za že uporabljene stroje za pripravo in kultiviranje zemlje v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu ter že uporabljene valjarje za travnike ali športne terene, med katerimi so:

  • plugi, brane, kultivatorji, plevelniki in izkopalniki, stroji za sejanje, sajenje in presajevanje, trosilniki gnoja in gnojil ter drugi stroji in njihovi deli (KN oznaka carinske nomenklature 8432);
  • stroji za obiranje, žetev in mlatev, vključno z balarji za slamo in krmo, kosilnice za travo, stroji za čiščenje, sortiranje ali selekcijo jajc, sadja ali drugih kmetijskih pridelkov, balarji za seno in krmo, vključno s stroji za pobiranje in povezovanje v bale (KN oznaka 8433);
  • drugi stroji za kmetijstvo, hortikulturo, gozdarstvo, perutninarstvo in čebelarstvo, vključno z napravami za kalitev z mehansko ali termično opremo valilniki in tople baterije za piščance (KN 8436);
  • traktorji, ki so se že uporabljali, in sicer tako cestni vlačilci za polpriklopnike kot tudi kmetijski traktorji in gozdarski traktorji na kolesih (KN 8701).

Če uvozniki oziroma njihovi zastopniki rabljene kmetijske ali gozdarske mehanizacije ne predložijo v uradni nadzor na prvem vstopnem mestu preko sistema TRACES, je zagrožena globa za prekrške, bremenijo pa jih lahko tudi dodatni stroški glede izvedbe ukrepov ali celo vračilo mehanizacije v državo izvora.