Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Evropska sredstva za obnovo promenade v mariborskem Mestnem parku

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Obnova promenade v Mestnem parku«, ki ga bo izvajala Mestna občina Maribor. Za projekt v vrednosti 3,6 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2,3 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za ureditev infrastrukture v Poslovni coni Sevnica

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«. Za projekt v višini 1,4 milijona evrov, ki ga bo izvajala Občina Sevnica, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 831.000 evrov.

 • Evropska sredstva za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Nacionalni center celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih«, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje. Za projekt v vrednosti dobrega milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 519.000 evrov.

 • Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs: »Sredstva za okrevanje in odpornost so priložnost za zeleno preobrazbo.«

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je udeležila spletnega posveta Trendi trajnostnega financiranja, ki sta ga gostila Center energetsko učinkovitih rešitev in Predstavništvo Evropske komisije. Zbranim je predstavila proces priprave nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost ter predvidene ukrepe na področju zelenega in trajnostnega razvoja v tem okviru.

 • Evropska sredstva za izvajanja programov rehabilitacije na domu

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Mobilni timi za rehabilitacijo«, ki ga bo objavilo Ministrstvo za zdravje. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša milijon evrov, ki jih bo prispeval Evropski socialni sklad.

 • Minister Zvone Černač se je srečal s predsednikom republike Borutom Pahorjem

  Minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvone Černač se je danes srečal s predsednikom republike Borutom Pahorjem. V pogovoru sta se med drugim dogovorila za tesnejše sodelovanje vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja.

 • Evropska sredstva za kolesarsko pot od Litije do naselja Pogonik

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Ureditev kolesarske poti od mesta Litija do naselja Pogonik«. Za dobre 3 milijone evrov vreden projekt, ki ga bo izvedla Občina Litija, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 981.000 evrov.

 • Evropska sredstva za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Dravinje in Polskave

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo«. Za 18,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo vodila Direkcija Republike Slovenije za vode, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 7,1 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za ureditev kanalizacije v porečju Save v občini Trbovlje

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Trbovlje«. Za dobrih 863.000 evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Trbovlje, bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 400.000 evrov.

 • Evropska sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19, drugi poziv

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za razpis »Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19, drugi poziv«, ki ga bo izvajala Javna agencija SPIRIT. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 36,2 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 26,2 milijona evrov

 • Predlog Načrta za okrevanje in odpornost

  Vlada se je seznanila z opravljenimi aktivnostmi v zvezi z osnutkom nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, ki je bil potrjen 8. oktobra 2020, in naložila Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da predlog vladi predloži v potrditev po sprejemu evropske Uredbe o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki naj bi jo Evropski parlament sprejel v februarju 2021.

 • Obvestilo o začasni spremembi poslovanja v obdobju od 24. 12. 2020 do 31. 12. 2020

  Zaradi trenutne epidemiološke situacije bomo v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v obdobju od 24. 12. 2020 do vključno 31. 12. 2020 opravljali zgolj nujne naloge.

 • Evropska sredstva za samostojnejše bivanje oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju v občinah Škocjan in Kočevje

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo in nastanitve ranljivih skupin«. Za projekt, ki ga bosta izvajali Občina Škocjan in Občina Kočevje, v skupni vrednosti 1,06 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 280.000 evrov.

 • Evropska sredstva za čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje in spodnje Save

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitvi o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenske Konjice« in projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Krško«. Za projekta v skupni vrednosti 7,6 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval 3,3 milijona evrov.

 • Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs: Občine pomemben sogovornik v procesu načrtovanja koriščenja evropskih sredstev

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je udeležila dogodka v okviru cikla Zlati pogovori, ki potekajo ob 10. obletnici Zlatega kamna. Na virtualnem pogovoru z naslovom »Kako do sredstev za občine po letu 2020?« je državna sekretarka poudarila, da so občine in razvojne regije pomemben sogovornik tako v procesu načrtovanja sredstev evropske kohezijske politike obdobja 2021–2027 kot razpoložljivih sredstev iz evropskega svežnja za okrevanje in odpornost.

 • Na zaključni konferenci projekta SYMBI o dobrih praksah uveljavljanja industrijske simbioze

  Partnerji v Interreg Europe projektu SYMBI smo ob zaključku projekta priredili spletno konferenco, na kateri smo predstavili projektne dosežke, spregovorili o vse pomembnejši vlogi koncepta industrijske simbioze v gospodarstvu in izpostavili dejavnosti na ravni evropskih institucij.

 • Konec tekanja od urada do urada? Odkrijte moč lokacije

  Današnja 4. konferenca »Program projektov eProstor« in 6. slovenski »INSPIRE dan« sta v ospredje postavila dosedanje dosežke digitalizacije na področju evidentiranja nepremičnin in urejanja prostora. V letošnjem letu izstopata lokacijska izboljšava zemljiškokatastrskega prikaza in zajem poseljenih zemljišč. V okviru Programa projektov eProstor Geodetska uprava in Ministrstvo za okolje in prostor vodita aktivnosti za vzpostavitev pogojev za učinkovito, racionalno in še uspešnejše delovanje ter usmerjenost k uporabnikom podatkov in storitev.

 • Evropska sredstva za nove prostore Centra za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Novogradnja objekta Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični«. Za dobrega 5,8 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo vodilo Ministrstvo za zdravje, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj več kot 4,4 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za čiščenje odpadne vode v porečju Savinje

  V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje«. Za 4,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Mozirje, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,6 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za čiščenje odpadne vode v porečju Meže

  V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže - Občina Mežica«. Za 529.000 evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Mežica, bo Kohezijski sklad prispeval 272.000 evrov.