Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Minister Černač in državna sekretarka Kirbiš Rojs v Savinjski regiji

  V okviru obiska vlade v Savinjski regiji je minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač obiskal občine Podčetrtek, Nazarje in Žalec. Obiska na Savinjskem se je udeležila tudi državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs, ki je obiskala občini Rogaška Slatina in Zreče.

 • Evropska sredstva za skoraj 230 kilometrov novozgrajenih kolesarskih povezav širom Slovenije

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo od prve polovice julija do prve polovice septembra odobrila evropska sredstva za skoraj 230 kilometrov novozgrajenih kolesarskih povezav širom Slovenije. S tem spodbujamo trajnostno mobilnost, kolesarjem pa omogočamo varne in udobne kolesarske povezave, navezujoče se na središča lokalnega oz. regionalnega pomena.

 • Praznujemo 10. obletnico Dneva evropskega sodelovanja

  Pod pokroviteljstvom Evropske komisije letos že desetič zapored potekajo dogodki ob Dnevu evropskega sodelovanja. V petek, 10. septembra 2021, smo rezultate in pomen projektov čezmejnega sodelovanja predstavljali na obmejnem območju Gorenjske, in sicer s pohodom na Zelenico.

 • Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je srečala s predstavniki Združenja občin Slovenije

  Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je danes srečala s predstavniki Združenja občin Slovenije. Pogovorili so se o izvajanju občinskih in regijskih projektov v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij (DRR) in zagotavljanju sredstev programskega obdobja 2014-2020 za že potrjene projekte. Župani si želijo, da se mehanizem ohrani tudi v finančni perspektivi 2021–2027. Razpravljali so še o mehanizmih CTN (celostne teritorialne naložbe) in mehanizmu CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) ter o prihodnosti evropske kohezijske politike.

 • Evropska sredstva za oskrbo s pitno vodo v Ajdovščini

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk«. To je še eden v nizu projektov, ki bodo zagotovili varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo, tokrat za skoraj 17 tisoč prebivalcev v občini Ajdovščina.

 • Minister Zvone Černač in državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs v Goriški regiji

  V okviru obiska vlade v Goriški regiji se je minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač srečal z županom občine Brda Francem Mužičem in županom občine Vipava Goranom Kodeljo. Srečanje so izkoristili za pogovor o izvajanju občinskih in regijskih projektov s podporo evropskih kohezijskih sredstev v obdobju 2014–2020 in 2021–2027. Obiska na Goriškem se je udeležila tudi državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs, ki je obiskala občini Tolmin in Idrija.

 • Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadne vode v občini Hrastnik

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik«. Za 2,8 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Hrastnik v okviru Dogovora za razvoj Zasavske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 1,5 milijona evrov.

 • 6,6 milijona evrov evropskih sredstev za poplavno varnost porečja Vipave

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave – I. faza«. Za 7,8 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Direkcija Republike Slovenije za vode v okviru Dogovora za razvoj Goriške razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 6,6 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za Ekonomsko-poslovno cono Zalog

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Ekonomsko-poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto«. Za 5,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Ljubljana v okviru Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2,4 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za tretjo razvojno os jug

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Izdelava dokumentacije za 2. odsek 3. razvojne osi jug, na odseku od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug«. Za 8 milijonov evrov vreden projekt bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2,2 milijona evrov.

 • 5,6 milijona evrov evropskih sredstev za energetsko prenovo sedmih stavb UKC Ljubljana

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Energetska prenova stavb UKC Ljubljana po modelu javno-zasebnega partnerstva«. Za 14,46 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 5,6 milijona evrov. Prenovljenih bo več kot 41 tisoč kvadratnih metrov neto tlorisne površine.

 • Za nakup sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za vzgojno-izobraževalne zavode 13,6 milijona evrov nepovratnih sredstev pobude React-EU

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za program »ReactEU - IKT za Vzgojno izobraževalne zavode«. Za program v vrednosti 16,2 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj iz pobude React-EU prispeval 13,6 milijona evrov.

 • Evropska sredstva za trajnostno ureditev mestnega jedra Slovenj Gradca

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Ureditev trajnostne mobilnosti v mestnem jedru MO SG«. Za 1,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Slovenj Gradec, bo Kohezijski sklad prispeval 633 tisoč evrov.

 • 7 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz pobude React-EU za inovacije in razvoj

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »React EU – Varovanje inovacijskega potenciala«. Za projekt v vrednosti dobrih 29 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU prispeval 7 milijonov evrov.

 • Evropska sredstva za ureditev obale v Kopru

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno«. Za 4,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga izvaja Mestna občina Koper v okviru Trajnostne urbane strategije mesta Koper, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 616 tisoč evrov.

 • Minister Černač ob potrditvi slovenskega načrta za okrevanje in odpornost: »Reformni in investicijski potencial bomo unovčili v dobro ljudi. Za napredno, zeleno in digitalno Slovenijo.«

  Finančni ministri držav Evropske unije so danes v Bruslju potrdili drugi paket nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, med njimi tudi slovenskega. Minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvone Černač je ob tem dejal, da časa za izvedbo naložb in reform ni veliko, zato bo ključno dobro sodelovanje in sklepanje kompromisov med deležniki.

 • Evropska sredstva za sofinanciranje projektov socialne aktivacije

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije. Za 893 tisoč evrov vreden javni razpis, ki ga bo objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj manj kot 715 tisoč evrov.

 • Odprt četrti rok javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo objavili četrti rok javnega razpisa v okviru Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020. V tokratnem usmerjenem roku zbiramo projekte s področja zagotavljanja varnosti (civilna zaščita, reševalne službe in reševalci) ter področja čezmejnih javnih prevozov in storitev trajnostne mobilnosti.

 • Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadne vode v občini Hajdina

  V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode – Občina Hajdina«. Za nekaj manj kot 1,1 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Hajdina v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 446 tisoč evrov.

 • Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs: Kljub številnim uspešnim zgodbam varna oskrba s pitno vodo še vedno ni samoumevna za vse

  Po tem ko je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko konec aprila odobrila evropska sredstva za projekt »Hidravlične izboljšave v Občini Sevnica – DRR«, je Občina Sevnica danes z izbranim izvajalcem podpisala pogodbo za izvedbo projekta. Na povabilo župana Srečka Ocvirka je zbrane v video nagovoru pozdravila tudi državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs.