Skoči do osrednje vsebine

Kohezijski regiji prikimali sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Razvojna sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) in Kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS) sta potrdila osnutek Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 v vrednosti 4,5 milijarde evrov, od tega bo Evropska unija prispevala 3,2 milijarde evrov.

Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 je eden od strateških dokumentov za izvajanje Evropske kohezijske politike. Slovenija mora dokument oddati na Evropsko komisijo v mesecu juliju, če želi biti upravičena do črpanja okrog 500 milijonov evropskih sredstev v letu 2023.

V okviru Sporazuma o partnerstvu bodo sredstva namenjena spodbujanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije s poudarkom na zelenem in digitalnem prehodu kot ključnima evropskima prioritetama. S sredstvi se bo naslavljalo tudi razlike med urbanim in ruralnim področjem, predvsem z naslova dostopnosti zdravstvenih in socialnih storitev.

Konkurenčna, zelena in digitalna ekonomija

Slovenija bo namenila 2,4 milijarde evrov (EU in nacionalni prispevek) iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, od tega 1,2 milijarde evrov (EU in nacionalni prispevek) za povečanje konkurenčnosti in digitalne povezljivosti, 1,1 milijarde evrov (EU in nacionalni prispevek) za izvajanje Zelenega dogovora s prehodom na krožno gospodarstvo, trajnostno mobilnostjo, prilagajanjem na podnebne spremembe, zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov in zaščito biotske raznovrstnosti.

Sklad za pravični prehod

Sredstva v višini dobrih 300 milijonov evrov (EU in nacionalni prispevek) bodo namenjena dvema premogovnima regijama - Savinjsko-Šaleški in Zasavski za prestrukturiranje regije – tako iz gospodarskih kot iz socialnih in okolijskih vidikov, ob upoštevanju zagotavljanja stabilnega (novega) vira energije.

Za socialno vključujočo družbo

Okrog 950 milijonov evrov (EU in nacionalni prispevek) bo na voljo za socialno vključujočo družbo iz Evropskega socialnega sklada +. Dobrih 645 milijonov evrov (EU in nacionalni prispevek) bo namenjenih okrepitvi znanja, spretnosti in odzivnosti trga dela, medtem ko bo preko 400 milijonov evrov (EU in nacionalni prispevek) namenjenih za izboljšanje pogojev dolgotrajne oskrbe, zdravstvenih storitev in socialno vključevanje. Za turizem in trajnostno kulturo pa bo na voljo nekaj več kot 24 milijonov evrov (EU in nacionalni prispevek) ter dobrih 32 milijonov evrov (EU in nacionalni prispevek) za odpravljanje materialne prikrajšanosti.

Trajnostno ribištvo

Okrog 34 milijonov evrov (EU in nacionalni prispevek) bo namenjenih zagotavljanju odpornosti sektorjev morskega gospodarskega ribolova, akvakulture in predelave.

Drugi strateški dokument, ki je trenutno še v procesu programiranja, pa je Program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027.

Spletna stran Razvojni svet KRZS

Spletna stran Razvojni svet KRVS