Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Rok zahtevka za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka za dijake

  Za oddajo zahtevka za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka za dijake, ki so 18 let dopolnili pred 19. oktobrom 2020, se izteka.

 • Poudarek na vlaganju v spretnosti, tudi prek evropskih skladov, na neformalnem zasedanju ministrov in ministric za delo in socialne zadeve

  Minister Janez Cigler Kralj je na današnjem neformalnem srečanju evropskih ministrov in ministric za delo in socialne zadeve (EPSCO) vodil eno izmed treh paralelnih dopoldanskih delavnic z naslovom »Spretnosti kot orodja za dinamično, vključujoče in trajnostno okrevanje in prihodnost«.

 • Sprememba javnega povabila Trajno zaposlovanje mladih

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) bo 19. 2. 2021 na svoji spletni strani objavil spremembo javnega povabila Trajno zaposlovanje mladih, ki se nanaša na dodatna sredstva proračuna RS v višini 2,1 milijona evrov za trajno zaposlovanje mladih, starih do vključno 29 let s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji. Predvideno je subvencionirana zaposlitev za nedoločen čas 420 mladih brezposelnih oseb.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju da je pri sklenitvi prisotnih največ 10 oseb.

 • Poenostavili smo vlogo za varstveni dodatek

  Ena ključnih prioritet dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod vodstvom Janeza Cigler Kralja, je celostna skrb za starejše. Na ministrstvu vseskozi spremljamo, kaj se dogaja na področju varstva pravic starejših, velik poudarek dajemo tudi poenostavljenju sistema uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Zato smo poenostavili vlogo za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka, s katero lahko oseba hkrati uveljavlja tudi pravico do denarne socialne pomoči.

 • Cigler Kralj: zagotovili smo 1280 novih mest v domovih za starejše, investicije nadaljujemo

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podelilo 1280 novih mest za uporabnike storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše za celotno območje Republike Slovenije in z začetkom opravljanja v letu 2022, sledi iz Poročila strokovne komisije za pregled in presojo ponudb, prispelih na javni razpis za podelitev koncesij za institucionalno varstvo za starejše (celodnevno varstvo). Ministrstvo nadaljuje z investicijami v kapacitete za starejše tako iz evropskih kot proračunskih sredstev.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da z dnem 15. 2. 2021 dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju da je pri sklenitvi prisotnih največ 10 oseb.

 • Izplačila povišanega dodatka za nego otroka

  S sedmim proti koronskim paketom se je dodatek za nego otroka povečal za 100 evrov. Poračun višjega dodatka za oktober, november in december 2020 v višini 300 evrov se je izvedel do 31. januarja 2021. Od januarja 2021 pa je znesek dodatka za nego višji do konca epidemije.

 • Pojasnilo v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) podaja pojasnila v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (v nadaljevanju: ZDUOP).

 • Najava objave javnega razpisa

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predvidoma konec februarja 2021 objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z dopisom z dne 5. 2. 2021 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 oziroma največ 4 osebe.

 • Enkratni solidarnostni dodatki

  Državni zbor je dne 3. 2. 20201 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (PKP8). PKP8 med drugim širi krog upravičencev do enkratnih solidarnostnih dodatkov na brezposelne osebe, polnoletne dijake, študente šolajoče na tujem visokošolskem zavodu ter prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojne veterane in invalide po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.

 • Ukrepi osmega protikorona zakona

  Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (PKP8), ki ga je potrdil Državni zbor dne 3. 2. 2021, je namenjen zmanjševanju škodljivih posledic širjenja koronavirusa na prebivalstvo, gospodarstvo in na drugih področjih. V ospredje so ponovno postavljeni ukrepi za ohranitev delovnih mest in pomoči gospodarstvu, prioritetno pa se naslavlja tudi celostno skrb za starejše. PKP8 širi solidarnostne dodatke na še nekatere skupine ranljivih.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z dopisom z dne 29. 1. 2021 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 oziroma največ 4 osebe.

 • Uskladitev preživnin v letu 2021 in pošiljanje obvestil

  V Uradnem listu Republike Slovenije, številka 13/2021 je objavljen Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2021. Na podlagi objavljenega količnika ostanejo vse določene ali dogovorjene preživnine na isti višini in se ne uskladijo, razen preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju 2020, ki se povečajo za 0,8%.

 • Izplačila solidarnostnih dodatkov

  Izplačilo solidarnostnega dodatka za obstoječe prejemnike otroških dodatkov bo 29. 1. 2021. Za tiste, ki so oddali vlogo preko e-uprave, ker niso prejemniki otroškega dodatka in upravičence do pomoči ob rojstvu otroka, pa 31. 3. 2021.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z dopisom z dne 22. 1. 2021 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 oziroma največ 4 osebe.

 • Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito in tujce

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) bo 22. 1. 2021 objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito in tujce. Za izvajanje programa je v letu 2021 namenjenih 230.000 EUR.

 • Prva letošnja dobave hrane se je pričela

  Ministrstvo je v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014-2020 že pričelo dobavljati prehranske izdelke za socialno in materialno najbolj ogrožene ljudi. Do sredine februarja 2021 bo ministrstvo v skladišča Rdečega križa in Slovenske karitas dobavilo 932 ton različnih izdelkov (mleko, riž, moka, olje, konzervirana zelenjava, testenine). V letošnjem letu bo ministrstvo izvedlo še dve dobave in sicer v mesecu aprilu in septembru.

 • Odprtje vrtcev in šol ter uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile

  Glede na okoliščino odpiranja vrtcev in šol na ministrstvu pojasnjujemo, da v primerih, ko bo zagotovljeno varstvo vrtčevskih otrok in se šolanje otrok ne bo več izvajalo na daljavo, na splošno ne bodo več podane okoliščine višje sile zaradi varstva. Odsotnost z dela zaradi višje sile zaradi varstva pa bo možno uveljavljati npr. v regijah, kjer se vrtci in šole še ne bodo odprli, v primeru karantene otroka, v primeru, ko se bo šolanje na daljavo še vedno izvajalo za učence 4. in 5 razreda.