Skoči do osrednje vsebine

15. junij, svetovni dan ozaveščanja o zlorabah nad starejšimi

Svetovni dan ozaveščanja o zlorabah nad starejšimi je vsako leto 15. junija. Njegovo obeleževanje se je pričelo že leta 2006, uradno pa je bil Svetovni dan ozaveščanja o zlorabah nad starejšimi priznan s strani Združenih narodov decembra 2011.

Namen obeleževanja tega dneva je opozoriti na nevarnosti fizičnih, čustvenih in finančnih zlorab nad starejšimi, predvsem pa dati glas in podporo žrtvam, ki pogosto ostajajo nevidne. Po mednarodnih podatkih je vsaj ena izmed desetih starejših oseb deležna takšne ali drugačne oblike zlorab.

Svetovni dan ozaveščanja o zlorabah nad starejšimi je namenjen tudi prizadevanjem za boljše  razumevanje najširše javnosti, da je med nami vedno več starejših, ki so pogosto v nevarnosti pred različnimi oblikami zlorab in zanemarjanja.

Te tematike se zavedamo tudi v Sloveniji in se z njo spopadamo na različnih področjih. Tudi Strategija dolgožive družbe jasno naslavlja ta področja in daje usmeritve za v prihodnje, kot npr. potrebo po aktivnem ozaveščanju javnosti o tovrstni problematiki, večji informiranost starejših, usposabljanju zdravstvenih in socialnih delavcev, policije in drugih pristojnih za prepoznavanje, preprečevanje in obravnavo te problematike.  Menimo, da je pri tem ravno ustrezna informiranost vseh deležnikov, posebej še starejših, ključna.

Minister Janez Cigler Kralj ob svetovnem dnevu ozaveščanja o zlorabah nad starejšimi poudarja, da si moramo vsi prizadevati za varno, zdravo in kakovostno starost. Pri tem želi posebej izpostaviti medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost, saj le z boljšim medsebojnim poznavanjem različnih generacij lahko uspešno zmanjšujemo stereotipe, predsodke in diskriminacijo do drugih generacij, še posebej do starejših.