Skoči do osrednje vsebine

Novice, Obvestila

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • DJNovice december 2020

  V decembrskih novicah več o novostih na področju javnega naročanja, ki jih prinaša sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, spletnem izobraževanju na temo zelenega javnega naročanja in uporabi portala eRevizija.

 • DJNovice november 2020

  V tokratnih DJNovicah več o nadgradnji funkcionalnosti portala javnih naročil, webinarju za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja in energijske nalepke (organizator MOP) ter tudi o obvestilu glede portala e-Revizija in upravnega spora.

 • DJNovice oktober 2020

  V oktobrskih DJNovicah tokrat opozorilo naročnikom glede ponudb, v katerih se ponudniki sklicujejo na zmogljivosti drugih subjektov – problematika »obvodnih družb«, poziv naročnikom k upoštevanju smernic za javno naročanje gradenj ter o novostih na področju javnega naročanja, ki jih prinaša sprejeti Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19.

 • Povezovanje portalov Uprave RS za javna plačila in Ministrstva za javno upravo za večjo transparentnost javnega naročanja

  Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za javna plačila uspešno sodelovalo na razpisu Evropske komisije iz programske sheme CEF Telecom - podpodročje eProcurement (CEF Telecom Instrument za povezovanje Evrope v telekomunikacijah je inštrument EU za olajšanje čezmejne interakcije med javnimi upravami, podjetji in državljani z uvajanjem digitalnih storitvenih infrastruktur in širokopasovnih omrežij).

 • Poročilo o vladavini prava v Sloveniji za leto 2020 - Slovenija je razvila nadaljnje ukrepe za preprečevanje korupcije in večjo preglednost javnih naročil

  V Poročilu Evropske komisije o vladavini prava se Slovenija na področju javnih naročil po transparentnosti uvršča med najbolj razvite članice OECD, saj je uvedla več ukrepov za preprečevanje korupcije na področju javnih naročil.

 • Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019

  Vlada Republike Slovenije je potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019. Iz obvestil o oddaji javnih naročil, objavljenih na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu Evropske unije, in iz sporočenih statističnih podatkov o evidenčnih naročilih izhaja, da je leta 2019 javna naročila oddalo 2.111 naročnikov.

 • DJNovice september 2020

  V tokratnih DJNovicah več o dopolnjenih navodilih na portalu javnih naročil za uporabo standardnega obrazca EU 14 in novostih pri zelenem javnem naročanju.

 • DJNovice julij 2020

  V julijskih DJNovicah več o nadgradnji funkcionalnosti portala javnih naročil. V informacijskem sistemu e-JN pa je sedaj omogočena tudi oddaja posameznih naročil oziroma odpiranje konkurence na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov. Vabimo vas tudi na spletno delavnico v zvezi z izdelavo kompetenčnega modela in programa usposabljanj na področju javnega naročanja.

 • DJNovice junij 2020

  V junijskih DJNovicah predstavljamo ukrepe s področja javnega naročanja, ki so zajeti v zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19.

 • DJNovice maj 2020

  V DJNovicah tokrat o štirih novih dokumentih, ki jih je sprejela Evropska komisija in se neposredno ali posredno nanašajo tudi na področje javnega naročanja ter o trajanju rokov, ki so posredno povezani s področjem javnega naročanja in so zajeti v interventnem zakonu za zajezitev epidemije COVID-19.

 • DJNovice april 2020

  V tokratnih DJNovicah predstavljamo ukrepe s področja javnega naročanja, ki so zajeti v interventnem zakonu za zajezitev epidemije COVID-19. V prihodnjem tednu pričnemo tudi z izvedbo (brezplačnih in prosto dostopnih) izobraževalnih video predstavitev aktualnih vsebin s področja javnega naročanja.

 • DJNovice marec 2020

  Tudi aktualne DJNovice so povezane z razmerami, ki so nastale zaradi razglašene epidemije Covid-19. Na portalu e-JN smo vzpostavili posebno spletno podstran za vsa obvestila v zvezi z javnim naročanjem v povezavi z virusom SARS-CoV-2. V novicah pa tudi o tem, da smo v okviru aplikacije e-Dosje omogočili nova (začasno) funkcionalnost – priprava izpolnjene vloge za preveritev podatkov v Centralni kazenski evidenci.

 • DJNovice februar 2020

  V prvih letošnjih novicah med drugim o tem, da sta bila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za javno upravo obveščena o težavah pri izvajanju javnonaročniške zakonodaje zaradi ekstremnih razmer na trgu prašičjega mesa. V ta namen sta ministrstvi za naročnike pripravili skupno tolmačenje oziroma usmeritve.

 • DJNovice december 2019

  V tokratnih DJNovicah med drugim o ključnih spremembah, ki jih prinaša novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ki jo je Državni zbor sprejel minuli mesec.

 • DJNovice november 2019

  V DJNovicah med drugim o tem, kaj prinaša sprememba Uredbe o zelenem javnem naročanju in spremembah mejnih vrednosti pri objavah javnih naročil v Uradnem listu EU.

 • DJNovice oktober 2019

  V DJNovicah med drugim tudi o brezplačni delavnici, ki jo v sodelovanju z OECD organiziramo novembra v Ljubljani in o (novih) smernicah Evropske komisije.

 • DJNovice avgust 2019

  V drugem tednu julija je v Slovenijo prispela skupina strokovnjakov iz OECD in Evropske komisije, da bi nadaljevala s projektom pregleda sistema javnih naročil. Tudi o tem v avgustovskih novicah.

 • Uspešen zaključek druge misije Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za oblikovanje inovativnih javnih naročil v Sloveniji

  V drugem tednu julija je v Slovenijo prispela skupina strokovnjakov iz OECD in Evropske komisije, da bi nadaljevala s projektom pregleda sistema javnih naročil.

 • DJNovice junij 2019

  V tokratnih novicah med drugim podrobneje o obvestilu Evropske komisije, da s koncem aprila 2019 ne bo več zagotavljala tehnične pomoči za ESPD v vseh jezikih držav članic Evropske unije.

 • DJNovice maj 2019

  V majskih novicah med drugim o prenovljenem portalu za podporo elektronskemu javnemu naročanju in tehnološko prenovljenem e-Katalogu.