Skoči do osrednje vsebine

ZPKZ Ig - zaključek štiriletnega projekta »Vključujemo in aktiviramo!«

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig je 23. oktobra 2019 potekala prireditev ob zaključku štiriletnega projekta »Vključujemo in aktiviramo!«. S projektom je ženski zapor v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije pričel leta 2016.

V zavodu smo ponosni, da je v teh štirih letih projekt uspešno zaključilo 25 obsojenk, poleg njih pa je bilo vanj vključeno tudi večje število obsojenk, ki zaradi kratkih kazni, odpustov ali drugih razlogov niso zaključile projekta. Projekt je bil voden pod skrbnim vodstvom mentorjev: prvo leto pod mentorstvom Cvetke Bevc, kasneje Barbare Korun, Nataše Konc Lorenzutti in zadnje leto Suzane Tratnik, likovnih ustvarjalcev: prvo leto Samire Kentrić, nato Jureta Engelsbergerja, Igorja Šinkovca in Tanje Komadina, ter zadnje leto Arjana Pregla in s podporo strokovnega delavca zavoda.

Vsi skupaj so oblikovali načrt usposabljanja. V sklopu posameznih načrtov usposabljanja so bili vabljeni tudi gostje, od  profesorjev, igralcev, pevcev, novinarjev, publicistov, pesnikov, pisateljev in strokovnjakov na različnih področjih, ki so zaprtim osebam omogočili dodatno interakcijo in pridobivanje znanj. Obsojenke so tako pridobile spretnosti in veščine kreativnega pisanja, kompetence javnega nastopanja, sporazumevanja v materinem jeziku in druge kompetence. Projekt je omogočil zaprtim osebam stik z literaturo, pri čemer je potrebno posebej izpostaviti, da se je marsikatera obsojenka z njo srečala prvič v življenju. Nekatere so v tem odkrile talente, ki jih pred tem niso poznale oziroma jih imele možnost razviti in tako je nastalo več izvirnih in z osebno noto izdelanih besedil ter ilustracij.

1 / 2