Skoči do osrednje vsebine

Zimsko vzdrževanje glavnih in regionalnih cest

Ljubljana, 13. 11. 2019 - S 15. novembrom se uradno pričenja izvajanje zimske službe na glavnih in regionalnih cestah v upravljanju Direkcije za infrastrukturo.

Na glavnih in regionalnih cestah v upravljanju Direkcije za infrastrukturo tekom celega leta potekajo aktivnosti s katerimi se ohranja prevoznost, podaljšuje življenjsko dobo vozišča in objektov, skrbi za temeljni nivo prometne varnosti in s tem zagotavlja nemoteno odvijanje prometa. Gre za opravila tako imenovanega rednega vzdrževanja, ki so zlasti izpostavljena v času izrednih dogodkov, vremenskih nevšečnosti in zimskem obdobju.

Med opravila rednega vzdrževanja v zimskem času, tako imenovane zimske službe, sodi tudi intenzivno opazovanje vremena in stalna analiza podatkov z vremenskih postaj ob cestišču ter izvajanje kontrolnih voženj, saj so razmere na vozišču na posameznih mikrolokacijah (mesta ob vodi, premostitveni objekti, klanci) lahko bistveno drugačne kot sicer na posameznem geografskem območju. Na podlagi rezultatov analize zbranih podatkov je mogoče predvideti razvoj vremenske situacije ter stanja vozišča in se pravočasno pripraviti na akcijo, vključno z izbiro optimalne strategije za pluženje in posipavanje vozišča.

Za izvajanje zimske službe na 5.962 km glavnih in regionalnih cest je na razpolago:
- 970 delavcev,
- 427 snežnih plugov različnih vrst,
- 230 vlečnih posipalcev,
- 184 avtomatskih posipalcev,
- 40 snežnih rezkarjev,
- 366 drugih vozil in mehanizacije (nakladalci, poltovorna, tovorna in specialna vozila in stroji).

Izvajalci zimske službe z dobro opremljenostjo (vozila z večjo nosilno težo, ki omogoča daljše trase posipanja, sodobne nakladalne naprave, oprema, ki omogoča paralelno nakladanje soli na več vozil ali istočasno nakladanje soli in natakanje slanice itd.) pa so samo eden od elementov, ki omogočajo optimalno izvedbo posameznih akcij zimske službe.

Kot se je izkazalo že v preteklih letih so pomemben partner pri učinkovitem izvajanju zimske službe ravno udeleženci v prometu. Le-ti z ustrezno opremljenimi vozili, seznanjenostjo s stanjem cest in prometa na trasi načrtovane poti lahko pomembno doprinesejo k temu, da vsi pravočasno in varno pridemo na cilj. Merili za ocenjevanje kvalitete izvajanja zimske službe sta namreč zagotovljena temeljna varnost na cesti in čim boljša pretočnost prometa v danih razmerah. Pretočnost prometa pa je težko vzdrževati v času močnih in obilnih snežnih padavin, ko na cestišče nanese večjo količino snega še preden plužna vozila sploh zaključijo krog pluženja. Ob močnem sneženju se promet upočasni in posledično tudi plužno vozilo potrebuje več časa, da zaključi pluženje na celotni predpisani trasi, kar pomeni, da v času močnega sneženja ni možno zagotavljati tako imenovane »črne ceste«, torej vozišče brez snega. V primeru, ko morajo cestni delavci priskočiti na pomoč vozilom, ki so na cesti obtičala zaradi neprimerne zimske opreme, nepripravljenosti voznika ali kakšnega drugega razloga, ni možno vedno ukrepati na način, da bi se na traso plužne poti poslalo nov plug, saj je število plužnih enot omejeno, ob močnem sneženju pa so običajno na terenu vse razpoložljive ekipe.

Ekipe, ki na glavnih in regionalnih cestah izvajajo zimsko vzdrževanje cest, se vsem voznikom zahvaljujejo za strpnost in razumevanje. Vse, ki se bodo na pot odpravili v času padavin ali izrazito nizkih temperatur pa naprošajo, da skladno z zimskimi razmerami načrtujejo nekoliko več časa za pot in se pred odhodom na pot informirajo o stanju na cestah, na poti pa spremljajo radijske prometne informacije.

Vsem udeležencem v prometu želimo varno pot do cilja.