Skoči do osrednje vsebine

Prodajamo rabljena prevozna sredstva ter avto in moto plašče

V Ministrstvu za notranje zadeve ponovno javno zbiramo ponudbe za prodajo rabljenih prevoznih sredstev ter avto in moto plaščev.

Ponovno zbiramo ponudbe za prodajo 103 kosov rabljenih prevoznih sredstev ter 80 kosov avto in moto plaščev. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh premičnin v celoti. Njihova izhodiščna cena je 56.882 evrov.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah in na predpisanih obrazcih najkasneje do 9. decembra 2019 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Ponovno javno odpiranje ponudb bo 10. decembra 2019 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2 v Ljubljani.

Možen je ogled premičnin do 9. decembra 2019 po predhodnem dogovoru z gospodom Rajkovičem, dosegljivem na telefonski številki 01-428 44 92.