Skoči do osrednje vsebine

Zavrnjena pobuda KGZS za podaljšanje dovoljenega obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zavrnilo pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za podaljšanje dovoljenega obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili kot neutemeljeno

Na podlagi Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov je gnojenje s tekočimi organskimi gnojili od 15. novembra do 1. marca, z manjšimi izjemami, ki jih določa 8. člen Uredbe, prepovedano.

Zakonodaja med drugim omogoča, da lahko minister, pristojen za kmetijstvo, dovoli podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili na prizadetih območjih za največ trideset dni, vendar ne dlje kot do 15. decembra, če gre za nepredvidene ali izjemne okoliščine zaradi poplav in so bila kmetijska zemljišča poplavljena in tla zasičena z vodo v obdobju dvajsetih dni pred začetkom prepovedi ter zato razvoz gnojil in gnojenje v predpisanih rokih nista bila mogoča.

Na podlagi navedenega je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) zaprosila pristojno ministrstvo za podaljšanje roka, vendar pobuda ni bila utemeljena, zato ministrstvo tega roka ni podaljšalo, kar je razvidno tudi iz priloženega odgovora MKGP.