Skoči do osrednje vsebine

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona je v javni obravnavi

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog novele zakona za javno obravnavo. Razlogi za novelo so v uskladitvi z evropsko zakonodajo in zakonsko podlago za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države.

Novela Energetskega zakona je v javni obravnavi | Avtor John Lund - jzabloski-GettyImages/GulliverFilm&Foto

S predlagano spremembo in dopolnitvijo Energetskega zakona (EZ-1) v slovenski pravni red prenašamo Direktivo (EU) 2019/692, ki spreminja in dopolnjuje Direktivo 2009/73/ES o skupnih o pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom, ki je v slovenski pravni red že prenesena z EZ-1. Direktiva 2019/692/EU je bila objavljena v maju 2019, rok za implementacijo pa poteče 24. februarja 2020.

Spremembe, uvedene s to direktivo, ki bodo prenesene v EZ-1, bodo zagotovile, da se bodo pravila, ki veljajo za prenosne plinovode med državami članicami EU, uporabljala tudi za prenosne plinovode iz držav članic EU v tretje države in iz njih. Republika Slovenija je sicer geografsko obkrožena z državami članicami EU in plinovodov, ki bi jo povezovala s tretjimi državami sicer nima (je tudi relativno majhna verjetnost, da jih bo kdaj imela), toda obveznost prenosa direktiva vseeno obstaja. V ta namen so v EZ-1 dodane določbe, ki bolj jasno določajo naloge operaterja prenosnega sistema (Plinovodi d.o.o.) in regulatorja trga (Agencija za energijo). Za zagotovitev usklajenosti z evropskim pravnim redom je v predlogu dopolnitev EZ-1 za primer morebitnega mednarodnega sporazuma s tretjo državo predviden tudi postopek odobritve pogajalskih izhodišč in odobritve podpisa tega sporazuma s strani Evropske komisije.

S predlagano spremembo EZ-1 se dodaja tudi nov 381.a člen, v katerem je dodana zakonska podlaga za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države (npr. dodelitve subvencij za nakup vozil na alternativna goriva). Predlagani člen ne prinaša obveznosti za državo (niti za kogarkoli drugega) in daje zgolj zakonsko podlago in možnost, da država izvede omenjene ukrepe v kolikor bodo obstajala razpoložljiva finančna sredstva.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 6. 12. 2019. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti na portalu E-demokracija.