Skoči do osrednje vsebine

Zaključeno izobraževanje četrte generacije za preizkušenega državnega notranjega revizorja (PDNR)

V mesecu maju, ki ga je mednarodni Inštitut notranjih revizorjev (IIA) proglasil za mednarodni mesec krepitve zavedanja o notranji reviziji, je prvih sedem državnih notranjih revizorjev (DNR), vpisanih v šolskem letu 2018/2019 v izobraževanje za PDNR, pridobilo tudi naziv preizkušeni državni notranji revizor (PDNR).

Skladno s Pravilnikom o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor so kandidati izpolnili pogoje za pridobitev naziva preizkušeni državni notranji revizor, ki jim ga je skladno s 100.a členom Zakona o javnih financah podelil minister za finance dr. Andrej Bertoncelj.