Skoči do osrednje vsebine

Za še večjo uravnoteženost žensk in moških v lokalnih skupnostih

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku.

redlog sprememb zakona je pripravljen z namenom izboljšanja oziroma doseganja enakih možnosti žensk in moških oziroma povečanja deleža podzastopanega spola pri sestavi delovnih teles vlade ter organov upravljanja in nadzora oseb javnega prava ter pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov samoupravne lokalne skupnosti in samoupravne narodne skupnosti v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava.  

S tem zasledujemo cilj krepitve uravnotežene zastopanosti spolov na položajih odločanja, ki je cilj mednarodne, EU in nacionalne politike za krepitev vloge žensk in enakosti spolov na vseh področjih družbenega življenja. 

Določbe predloga zakona, ki zavezujejo Vlado RS so že v veljavnem Zakonu o enakih možnostih žensk in moških. Nova je določba, ki k spoštovanju načela uravnotežene zastopanosti spolov zavezuje tudi samoupravne lokalne skupnosti in samoupravne narodne skupnosti pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava ter določa izjeme od tega načela.