Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela odlok o razporejanju zdravnikov in njihovo vključitev v izvajanje ukrepov za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19

Vlada je na današnji redni seji sprejela Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov.

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se z odlokom določa, da se vse zdravnike in doktorje dentalne medicine, ki sicer nimajo licence, so pa vključeni v sistem zdravstva (sekundariji, pripravniki in specializanti), vključi v izvajanje ukrepov. Odlok ureja tudi vključitev novih zdravnikov in doktorjev dentalne medicine (diplomantov), ki še niso začeli z nadaljnjim usposabljanjem (sekundariat oziroma pripravništvo).

 Za namen izvajanja ukrepov lahko omenjeni diplomanti s pooblaščenim izvajalcem, pri katerem se izvaja sekundariat ali pripravništvo, za čas trajanja ukrepov sklenejo pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na delovnem mestu sekundarij ali pripravnik. Vse pogodbe o zaposlitvi pripravnikov, sekundarijev in specializantov, veljavne ob uveljavitvi tega odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz tega odloka. Na podlagi odloka se zadržijo vse obveznosti iz sekundariata in pripravništva (med drugim tudi opravljanje strokovnih izpitov), zato se vsem sekundarijem in pripravnikom neposredno podaljšajo obvezni in izbirni del sekundariata oziroma pripravništva (npr. kroženje, opravljanje preizkusa teoretičnega, praktičnega znanja in opravljanje strokovnega izpita). Prekinejo se tudi vsi postopki razpisa novih specializacij, izjemoma je dovoljena izvedba specialističnih izpitov.

 S tem odlok se razširja do sedaj veljavni Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence in omogoča, da se v boju z epidemijo zaposli večje število zdravnikov oziroma doktorjev dentalne medicine. Odlok tako nadgrajuje sedaj veljavni odlok in v veljavi ohranja vse trenutno sprejete ukrepe (npr. prekinitev specializacij), hkrati pa ga razširja tudi na zdravnike diplomante, doktorje dentalne medicine diplomante, pripravnike doktorje dentalne medicine in doktorje dentalne medicine specializante.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.