Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela Akcijski načrt za izvedbo repatriacije

Na današnji seji vlade, sprejet Akcijski načrt za izvedbo repatriacije prosilcev slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo

Vlada je sprejela Akcijski načrt za izvedbo repatriacije prosilcev slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo. Načrt natančno opredeljuje način podeljevanja statusa repatriirane osebe prosilcev, izvedbo prevoza iz Venezuele v Slovenijo in način udejanjanja pravic repatriiranih oseb, ki jih za obdobje največ 15 mesecev določa slovenska zakonodaja. Načrt vsebuje tudi rešitve osebnih stanj za osebe po izteku statusa repatriirane osebe.

Akcijski načrt je pripravila Medresorska delovna skupina za pripravo akcijskega načrta postopka repatriacije oseb slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo in nadaljnje spremljanje in koordiniranje postopka repatriacije, v katero je vključenih sedem vladnih resorjev,  vodi pa jo Olga Belec, državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Medresorska delovna skupina bo s svojim delom nadaljevala in s spremljanjem ter koordiniranjem skrbela za čim bolj nemoten potek postopka repatriacije.