Skoči do osrednje vsebine

Vlada se je seznanila z letnim poročilom koordinacijske skupine za promocijo Slovenije

Stalna koordinacijska skupina za promocijo Republike Slovenije skrbi za skupno nastopanje in predstavitve Slovenije v tujini, usklajuje sodelovanje različnih resorjev pri velikih projektih, skrbi za sistemsko promocijo Slovenije in povezovanje resorjev z namenom enotnega, racionalnega in strateško usklajenega nastopa Slovenije v tujini.

V letu 2022 so bile prioritetne teme: promocija Slovenije na zimsko-športnih prireditvah v Sloveniji, sodelovanje z Dallas Mavericks in Frankfurtski knjižni sejem.

Petra Bezjak Cirman, direktorica Urada Vlade RS za komuniciranje, skrbnika znamke I feel Slovenia, pravi, da postaja Slovenija vedno bolj prepoznavna v tujini, skupno nastopanje in sodelovanje resorjev znotraj koordinacijske skupine pa dodatno pripomoreta k še boljši umestitvi Slovenije na globalnem zemljevidu.

V skladu s Sklepom o ustanovitvi stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije Stalna koordinacijska skupina za promocijo Republike Slovenije enkrat letno o svojem delu poroča Vladi Republike Slovenije.