Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije sprejela #PKP2: Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 in ga bo predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Gradivo pristopa k oblikovanju strateških ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.

Slovenska zastava | Avtor: Bigstock

Med strateškimi ukrepi za pomoč gospodarstvu so ključni ukrepi, ki bodo ohranili delovna mesta in podjetjem omogočili oživitev njihove investicijske aktivnosti. Zavedamo se, da je prav zagotovitev likvidnosti trenutno ena največjih težav gospodarstva.

Čeprav so gospodarskim družbam za blažitev posledic epidemije COVID-19, zaradi katere se soočajo z likvidnostnimi težavami zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težav v dobaviteljskih verigah in težav pri investicijah že na voljo finančni produkti, ki jih omogočata SID banka in Slovenski podjetniški sklad, bodo za oživitev proizvodnje potrebovala še dodatne finančne instrumente, zlasti v obliki dodatnih poroštev Republike Slovenije za najem bančnih kreditov.

Cilji predloga zakona so torej olajšati položaj gospodarskih družb pri najemanju nujno potrebnih likvidnostnih bančnih posojil in na ta način prispevati k ohranjanju gospodarske stabilnosti v državi, preprečiti hujšo gospodarsko škodo, ohraniti delovna mesta v gospodarskih družbah, zagotavljanje zadostne srednjeročne likvidnosti v bančnem sistemu in optimizacija izrabe sicer že v veliki meri uporabljenega fiskalnega prostora proračuna Republike Slovenije. Za oživitev proizvodnje pa bodo potrebni dodatni finančni instrumenti, zlasti v obliki dodatnih poroštev Republike Slovenije za najem bančnih kreditov.

Višina posameznega poroštva za kredite, ročnost katerih ne bo smela presegati 5 let, odobrene po 12.3.2020 in najkasneje do 31.12.2020, bo znašala 70 % glavnice kredita, danega veliki družbi ter 80 % glavnice kredita, danega mikro, majhnemu ali srednje velikemu podjetju. Skupni znesek izdanih poroštev Republike Slovenije po tem zakonu ne sme presegati dveh milijard evrov.

Vlada predlaga tudi spremembo povprečnin za občine iz 589,11 evrov na 623,96 evrov ter spremembo zakona o SID banki in razširitvijo delovanja Ajpesa.

Predlog zakona, ki po vsebini predstavlja začasni ukrep in upošteva načelo čim manjšega posega v veljavne sistemske rešitve, bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Na seji Vlade je bil sprejet tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki dodatno opredeljuje nekatere nejasnosti, ki so se v zvezi z ZIUZEOP pojavile v praksi.

Z novelo zakona se na novo uveljavlja dodatna olajšava za donacije, namenjene odpravi posledic epidemije COVID-19, in sicer za celoten znesek izplačil, izplačanih od 13. marca 2020 dalje na poseben transakcijski račun Republike Slovenije (ali druge države članice EU). Donacija se lahko uveljavlja največ do višine davčne osnove.

Z novelo zakona predlagamo tudi začasni ukrep z veljavnostjo od vključno 13. marca 2020 do vključno 31. julija 2020 oprostitve plačila DDV za maske in razkužila.

V skladu s pravili Začasnega okvirja za ukrepe državne pomoči, ki ga je v podporo gospodarstvu ob izbruhu epidemije sprejela Evropska komisija, se dopolnjujejo tudi določila glede poroštva na odlog kreditov pri bankah in hranilnicah. Poleg tega se rok za posredovanje zahteve banke za izpolnitev poroštvene obveznosti iz šestih mesecev spremeni na 12 mesecev, Tako osnovni zakon, kot tudi novela, sta po svoji naravi začasna, saj urejata vsebino, povezano z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Ukrepi so tako določeni z veljavnostjo do 31. maja 2020, pri čemer pa se veljavnost ukrepov podaljša za 30 dni, če epidemija do 15. maja 2020 ne bo preklicana.

Tudi ta predlog zakona bo predložen v sprejetje in obravnavo Državnem zboru po nujnem postopku.

Predloga zakonov sta dostopna na spodnji povezavi.