Skoči do osrednje vsebine

Vlada potrdila več sprememb, ki izboljšujejo položaj družin

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se med drugim nanašajo na očetovski in starševski dopust, na izboljšanje položaja družin, kjer je mati ob rojstvu nezaposlena oziroma ni bila zaposlena vseh 12 mesecev pred uveljavljanjem materinskega nadomestila, na izboljšanje položaja študentskih družin ter izboljšanje položaja družin z otroki, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Novela tudi odpravlja neskladnost slovenske zakonodaje z evropsko direktivo.

S predlagano novelo zakona se očetom ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živo rojenih otrok očetovski dopust podaljša za dodatnih 10 dni za vsakega otroka. Isto velja za vsakega nadaljnjega otroka tudi ob posvojitvi dvojčkov ali več hkrati živorojenih otrok ali več različno starih otrok do končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka. Gre za enega od ukrepov, navedenega tudi v Resoluciji o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba«. Pravica do starševskega dopusta do 30 dni se z novelo uvaja tudi za rejnike, kadar je v rejniško družino nameščen otrok starejši od 11 mesecev in še ni zaključil prvega razreda osnovne šole.

Predvideno je tudi zvišanje najnižjega materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila, in sicer na osnovni znesek minimalnega dohodka, to je 547,32 evra bruto oziroma 402,18 evra neto. Tak znesek se upošteva tudi za manjkajoče mesece, če vlagatelj ni bil zavarovan za celotno obdobje, to je polnih 12 mesecev, ki se upošteva pri izračunu višine nadomestila. Na enak znesek se dviguje tudi starševski dodatek, ki pripada staršem, kadar niso upravičeni do materinskega, očetovskega oziroma starševskega nadomestila, ker niso zavarovani za starševsko varstvo oziroma niso bili zavarovani za starševsko varstvo v zadnjih treh letih vsaj 12 mesecev (najpogosteje študentke in študenti). Nove višine bodo veljale za starše otrok, rojenih po 1. januarju 2022.

Za vlagatelje, ki dan pred nastopom dopusta niso zavarovani za starševsko varstvo, bili pa so zavarovani za starševsko varstvo v zadnjih treh letih vsaj 12 mesecev, je predviden dvig višine nadomestila na 547,32 evra bruto. Tako določena osnova se za vsak mesec zavarovanja za starševsko varstvo, ki ga je imel v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila, poveča za 20,78 evra bruto, vendar največ za 353,73 evra bruto. Zagotovitev minimalnega porodniškega nadomestila vsem porodnicam, državljankam Republike Slovenije, ne glede na njihov status, je tudi zaveza v koalicijskem sporazumu.

Novela odpravlja tudi neskladnost slovenske zakonodaje z Direktivo 2011/98/EU, ki nam jo v opominu očita Evropska komisija. Zaradi uskladitve slovenske zakonodaje z evropsko direktivo bodo pravice do družinskih prejemkov vezane na prijavljeno (stalno ali začasno) prebivališče enega od staršev oziroma otroka in ne več na stalno prebivališče.

S predlagano novelo bosta do delnega plačila za izgubljeni dohodek upravičena tudi oba starša hkrati, kadar začneta delati krajši delovni čas od polnega zaradi nege in varstva otroka iz tretjega odstavka 79. člena tega zakona, pri čemer skupna izraba pravice ne sme presegati 40 ur tedensko.