Skoči do osrednje vsebine

Videokonferenčno srečanje tria predsedujočih držav Svetu Evropske unije

Minister Zdravko Počivalšek se je udeležil videokonferenčnega srečanja tria predsedujočih držav Svetu Evropske unije. S koncem leta 2020 s predsedovanjem zaključuje Nemčija, sledi ji Portugalska, slovensko predsedovanje pa se začne 1. julija 2021. Razprava je bila namenjena pregledu dosežkov nemškega predsedstva z vidika gospodarskih tem in prioritetam, ki jih bo podedovala Portugalska ter tudi Slovenija.

Videokonferenčno zasedanje tria predsedujočih držav Svetu Evropske Unije s področja gospodarstva

Videokonferenčno zasedanje tria predsedujočih držav Svetu Evropske Unije s področja gospodarstva | Avtor MGRT

Predsedujoči trio je izmenjal mnenja in stališča glede podedovanih dosjejev nemškega predsedstva, ki jih bo prevzela Portugalska oziroma v drugi polovici leta 2021 Slovenija. Gospodarski ministri predsedujočega tria so se strinjali, da bo zaradi pojava pandemije Covid-19 predvidoma treba prilagoditi program portugalskega predsedstva. Slednje zadeva vse vsebinske dosjeje v sestavah Sveta Evropske unije, ki spadajo pod pristojnost nemškega ministrstva za gospodarstvo in energijo in sicer notranji trg in industrija, trgovina, energija, telekomunikacije oziroma digitalna politika ter kohezija.

Minister Počivalšek je kot dosežek v času nemškega predsedovanja na področju notranjega trga izpostavil pomemben napredek v diskusijah na področju prenove Uredbe o gradbenih proizvodih, na področju standardizacije ter tudi na področju varstva potrošnikov. Pojasnil je, da bo Slovenija v času predsedovanja nadaljevala z izvajanjem sprejetega načrta aktivnosti na področju pravic intelektualne lastnine in začetega programa na področju revizije sistema industrijskih modelov.

Ministri so razpravljali tudi o realizaciji programa tria za teme, ki so obravnavane v okviru Sveta za zunanje zadeve - trgovina. Izpostavili so pomembno vlogo trgovinske politike pri okrevanju gospodarstva in krepitvi zunanje konkurenčnosti EU ter sinergije z drugimi politikami EU. 

Minister Počivalšek je poudaril: “Slovenija bo v času slovenskega predsedovanja sledila programu tria in se zavzemala za ambiciozno, odprto, pravično, trajnostno naravnano mednarodno trgovino, ki bo temeljila na pravilih svetovne trgovinske organizacije, katera zagovarja enake konkurenčne pogoje za vse, še posebej za mala in srednja podjetja. Zavzemali se bomo za kreativne industrije kot generator dodane vrednosti v gospodarstvu, prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, krepitev digitalne dimenzije in zelenega notranjega trga za podjetja in potrošnike, trajnostni turizem, hitrejše doseganje trajnosti s pomočjo vesoljskih tehnologij ter zaščito pred kibernetskimi napadi.”

Minister Zdravko Počivalšek je srečanje sklenil z besedami: “V skladu s programom tria  bo Slovenija sledila podedovani agendi portugalskega predsedstva ter sklepom in dosežkom predhodno predsedujočih držav ter  nadaljevala z razpravami v podporo  okrevanju in vzpostavljanju boljše odpornosti evropskega gospodarstva, izjemno prizadetega zaradi krize Covid-19. 

Slovenija bo skladno z 18-mesečnim programom tria  Nemčije, Portugalske in Slovenije ter ob sodelovanju z državami članicami, Evropsko komisijo in drugimi deležniki evropskega in globalnega turizma, odprla razpravo o trajnostnem in inovativnem okrevanju evropskega gospodarstva po pandemiji, vzpostavljanju dolgoročne odpornosti ter izzivih in perspektivah podnebno nevtralnega, varnega ter pametnega gospodarstva.  

V razpravi so sodelovali tudi državna sekretarka Službe vlade za kohezijsko politiko, Monika Kirbiš Rojs za področje kohezije, državni sekretar Ministrstva za javno upravo, mag. Peter Geršak za področje digitalizacije in telekomunikacije, državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo Blaž Košorok za področje energetike in državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve dr. Stanislav Raščan.