Skoči do osrednje vsebine

Poklukar o predlaganih spremembah zakonov: "Zagotavljamo učinkovitejše varovanje javnega reda in miru ter učinkovitejše delo policije."

Vlada Republike Slovenije je danes sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru ter predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v izjavi za javnost po sprejetju sprememb zakonodaje v povezavi z delovanjem t. i. vaških straž in vard poudaril: »Varovanje državne meje je v izključni pristojnosti policije. T. i. varde in vaške straže pa napovedujejo oziroma skušajo posegati v pristojnosti in naloge policije, ovirajo njeno delo, v delu javnosti pa povzročajo vznemirjenost in strah. Trenutna pomanjkljiva zakonska urejenost v javnosti povzroča zaskrbljenost in ovira delo policije, zato je treba zakonsko področje čim prej nadgraditi, da bo policija lahko učinkovito izvajala svoje zakonsko določene dolžnosti in naloge

Izpostavil je, da »ima vlada ničelno toleranco do pobud posameznikov, ki bi želeli nase prevzemati naloge v pristojnosti države.« Zato je danes sprejela spremembe in dopolnitve dveh zakonov, in sicer Zakona o varstvu javnega reda in miru in Zakona o nadzoru državne meje.

S predlogom sprememb Zakona o nadzoru državne meje smo prepovedali:

- vsakršno ravnanje posameznika ali skupine, ki se z namenom nadzora državne meje izvaja na način, ki je enak ali podoben oblikam opravljanja policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje,

- ali ki ovira policijo pri izvajanju nadzora državne meje.

Za to kršitev je globa za posameznika najmanj 1000 evrov, če posameznik stori dejanje v skupini, pa je globa najmanj 1500 evrov.

S spremembami Zakona o varstvu javnega reda in miru predlagamo, da je prepovedano nositi, razkazovati ali uporabljati dekorativno orožje, imitacije orožja, orožje, ki je namenjeno za alarm ali signaliziranje, druge predmete, ki so po videzu podobni orožju, a se v skladu z zakonom, ki ureja razvrstitev in kategorizacijo orožja, ne štejejo za orožje, tako da se vzbuja videz, da se izvajajo naloge uradnih ali vojaških oseb. Globa za kršitev je od 500 do 1000 evrov. Če je dejanje storjeno v skupini, se posameznika kaznuje z globo od 1000 do 2000 evrov.

Predlagamo tudi nov prekršek, ki se nanaša na uporabo maskirnih oblačil, uniform ali oblačil, podobnih uniformi uradnih ali vojaških oseb. S predlogom je določeno, da je prepovedano nošenje teh oblačil, če posameznik vzbuja videz, da izvaja naloge uradnih ali vojaških oseb. Za ta prekršek je določena globa od 500 do 1000 evrov. Če je dejanje storjeno v skupini, se posameznika kaznuje z globo od 1000 do 2000 evrov.

Glede na dejstvo, da so globe predpisane v razponu, se v obeh novelah tudi določa pooblastilo iz tretjega odstavka 52. člena Zakona o prekrških. Prekrškovni (nadzorni) organi bodo tako lahko v hitrem postopku izrekli tudi globo, ki je višja od najnižje predpisane. S tem se bodo lahko v postopku o prekršku upoštevale vse okoliščine storitve konkretnega prekrška, ki so pomembne za odmero sankcije.

Minister je še dodal, da sta bila oba predloga zakonov že poslana v državni zbor po nujnem postopku in poudaril: »S predlaganimi spremembami zagotavljamo učinkovitejše varovanje javnega reda in miru ter učinkovitejše delo policije oziroma vodenje prekrškovnih postopkov, ki so neposredno povezani z zagotavljanem varnosti posameznikom in skupnosti.«

Pravosodnemu ministrstvu smo tudi že predlagali spremembo dveh členov Kazenskega zakonika, in sicer 305. člena za lažno izdajanje za uradno ali vojaško osebo in 310. člena za samovoljnost.