Skoči do osrednje vsebine

Teoretična vaja državnega pomena "Vaja nesreča v NEK 2019" na Igu

Danes, 29. novembra, poteka v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu enodnevna, napovedana, teoretična vaja državnega pomena »Vaja nesreča v NEK 2019«. Vaja je organizirana z namenom preverjanja pripravljenosti na nesrečo v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) in preverjanja odziva v skladu z načrti zaščite in reševanja.

Izvedba vaje in sodelujoči

Vaja se izvaja na podlagi predpostavke, da je zaradi napake pri delovanju NEK prišlo do izrednega dogodka, ki ga je NEK razvrstil v najnižjo stopnjo nevarnosti 0 – nenormalni dogodek, ki se postopoma razvija do najvišje stopnje nevarnosti 3 – splošna nevarnost.

Cilji vaje so:

 • preveriti usklajenost oziroma koordinacijo ukrepanja ob različnih stopnjah nevarnosti med obratno, lokalno in državno ravnjo,
 • preveriti razumevanje nalog in odzivnost državnih organov,
 • preveriti primernost organiziranja, razpoložljivost sil in sredstev pri nosilcih nalog iz načrtov zaščite in reševanja,
 • preveriti razumevanje sistemov obveščanja, aktiviranja in komuniciranja državnih organov ob jedrski nesreči v NEK,
 • glede na ugotovitve analize vaje izboljšati ukrepanje in po potrebi dopolniti načrte zaščite in reševanja.

Organizatorji vaje so Ministrstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost ter Nuklearna elektrarna Krško.

 V vaji kot vadbenci sodelujejo:

 • poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije,
 • štab Civilne zaščite Republike Slovenije (v operativni sestavi),
 • Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
 • Ministrstvo za obrambo, Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Brežice,
 • Ministrstvo za okolje in prostor,
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
 • Ministrstvo za infrastrukturo,
 • Ministrstvo za notranje zadeve,
 • Generalna policijska uprava,
 • Policijska uprava Novo mesto,
 • Ministrstvo za zdravje,
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
 • Občina Krško,
 • Občina Brežice,
 • poveljnik Civilne zaščite za Posavje,
 • poveljnik Civilne zaščite Občine Krško,
 • poveljnik Civilne zaščite Občine Brežice,
 • Nuklearna elektrarna Krško.
Iskalnik