Skoči do osrednje vsebine

Svetovni dan pravice vedeti – Minister za javno upravo: Za uporabnike je najbolj pomembno, da pridejo do informacij in dokumentov hitro, celovito in enostavno

Ob svetovnem dnevu pravice vedeti danes, 23. septembra 2019, v Hiši Evropske unije poteka posvet, ki ga organizira Informacijski pooblaščenec. Dogodka se je udeležil tudi minister za javno upravo Rudi Medved, ki je v uvodu nagovoril zbrane udeleženke in udeležence.

Svetovni dan pravice vedeti vsako leto od leta 2002 dalje obeležujemo 28. septembra. Takrat so se različne organizacije civilne družbe iz številnih držav povezale v organizacijo Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet) in ta dan izbrale za Svetovni dan pravice vedeti. Slovenija letos praznuje 16-letnico uveljavitve Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki predstavlja uresničitev temeljne človekove pravice, ki je zapisana v Ustavo RS, v praksi pa prispeva k transparentnemu delovanju organov javnega sektorja, kar omogoča državljanom učinkovitejše sodelovanje pri odločanju o skupnih zadevah in nadzor nad delovanjem organov javnih oblasti.

Minister za javno upravo Rudi Medved je v uvodnem nagovoru izpostavil svojo osebno izkušnjo, saj je »Pravico vedeti« spoznal tako z vidika uporabnika kot sistemskega regulatorja tega področja. »Kot odgovorni urednik, novinar, državljan sem pravico vedeti oziroma postopek dostopa do informacij javnega značaja spoznaval kot prosilec, tako v smislu hitrosti odločanja kot v smislu obsega in načina dovoljenega dostopa, in te izkušnje so zelo dragocene, ko se znajdeš na drugi strani postopka kot zavezanec za dostop do informacij javnega značaja in kot odgovorni za sistemsko urejanje področja transparentnosti, dostopa do informacij javnega značaja ter odprave administrativnih ovir,« je dejal minister.

Kot je izpostavil, je bilo z vidika uporabnika, prosilca dostopa do informacij javnega značaja, zanj najbolj pomembno, da je do zahtevanih informacij in dokumentov prišel hitro, celovito in enostavno. »Ta pričakovanja prosilcev zavezanci zagotovo najhitreje uresničimo s čim večjo proaktivno objavo informacij in s tem imam seveda v mislih tudi dokumente, na katere se zahteve nanašajo.«

Minister je v nadaljevanju predstavil nekaj rešitev, ki ji je Ministrstvo za javno upravo zasnovalo samo ali v sodelovanju z drugimi organi in so že v uporabi. Z vidika transparentnosti in sledljivosti razdelitve in porabe javnih sredstev so po besedah ministra izjemnega pomena javno dostopni podatki o plačah v javnem sektorju, ki so javno in v celoti objavljeni na Portalu plač, pa podatki o višini, obliki in načinu porabe javnih sredstev pri javnem naročanju na Portalu javnih naročil in Statistu. Tudi aplikacija Erar, ki jo vodi Komisija za preprečevanje korupcije in ponuja poleg transparentnosti in sledljivosti poti javnega denarja še druge za preglednost in sledljivost delovanja javnega sektorja pomembne informacije sodi v ta sklop, je še dejal minister Rudi Medved ter v tej zvezi izpostavil tudi  aplikacije zasnovane v sodelovanju z Agencijo za javno-pravne evidence in storitve, med drugimi Register zavezancev za informacije javnega značaja, kjer je mogoče denimo preveriti, ali je določen poslovni subjekt zavezan po ZDIJZ. »Pod nadzorom javnosti pa so tudi politične stranke in njihovo financiranje volilnih kampanj preko aplikacije AJPES, ki omogoča  spletno objavo finančnih poročil organizatorjev volilnih kampanj v primeru volitev oziroma referendumov ter  letnih poročil političnih strank.«

 

V uvodnih besedah je minister za javno upravo predstavil tudi vzpostavitev osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI, s ciljem vse na enem mestu ter poenotenju praks za objavljanje najpomembnejših informacij javnih organov. Kot velik korak naprej za uporabnika z vidika odprtih podatkov pa je izpostavil portal Odprtih podatkov Slovenije (OPSI), kjer zavezanci objavljajo zbirke svojih podatkov v odprtih tehničnih formatih, kar omogoča njihovo enostavno nadaljnjo uporabo. »Podatke lahko vsakdo, brez posebne zahteve ali registracije, pridobi in ponovno uporabi ter na njihovi podlagi izdela nove produkte ali storitve z dodano vrednostjo. Da na področju odprtih podatkih delamo prave stvari ugotavlja tudi Evropska komisija, ki  Slovenijo na tem področju uvršča na 7. mesto med državami EU, na kar smo izjemno ponosni,« je še dejal minister.

Minister Rudi Medved je ob zaključku omenil tudi, da je poleg proaktivne objave, še veliko informacij in dokumentov, do katerih dostop dovoljujejo organi na zahtevo prosilcev. Kot je dodal, pri spremljanju vsebine vprašanj in zaprosil na ministrstvu za javno upravo ugotavljamo, da je znanje in poznavanje tega področja vsako leto boljše, tako na strani organov kot prosilcev. »Na tem mestu bi pohvalil tudi dejstvo, da je vsa obsežna praksa Informacijskega pooblaščenca objavljena na spletu in tako enostavno dosegljiva zavezancem in prosilcem, kar je obojim nedvomno v veliko pomoč,« je še zaključil minister.