Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega treh novosprejetih pravosodnih policistov

Na Generalnem uradu je danes, 14. novembra 2019, potekala svečana prisega treh novosprejetih pravosodnih policistov, ki so uspešno opravili predpisano usposabljanje in zahtevane izpite. Pravosodni policistki in policist bodo svoje delo opravljali v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig.

Pravosodni policisti so pred v. d. generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom podali prisego: »Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog varovanja in nadzora vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.«

Mag. Majcen je pravosodnim policistom čestital za uspešen zaključek usposabljanja in jih zaželel dobro delo v ženskem zaporu na Igu. Poudaril je, da si Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij prizadeva za boljše pogoje dela zaposlenih in da je ključna predvsem zagotovitev ustreznega števila kadra v vseh naših zavodih.