Skoči do osrednje vsebine

Študenti obramboslovja obiskali Ministrstvo za notranje zadeve

Državna sekretarka mag. Melita Šinkovec in generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar sta danes, 26. novembra 2019, študentom 2. letnika obramboslovja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani predstavili delo Ministrstva za notranje zadeve in Policije.

Državna sekretarka mag. Melita Šinkovec je študentom uvodoma povedala, da je Ministrstvo za notranje zadeve umeščeno v sistem nacionalne varnosti, kjer skrbimo za sistem notranje varnosti. Pri tem se srečujemo s sodobnimi varnostnimi izzivi, kot so obvladovanje nedovoljenih prehodov državne meje, preprečevanje organiziranega kriminala, boj proti kibernetskim in hibridnim napadom, radikalizmu, terorizmu in ekstremnemu nasilju.

Predstavila je tudi organiziranost, naloge in pristojnosti resorja z organoma v sestavi. Med ključne naloge ministrstva je uvrstila obvladovanje nezakonitih migracij in učinkovito varovanje schengenske meje, spremembo zakonodaje, aktivno politiko zaposlovanja v Policiji ter modernizacijo in digitalizacijo resorja. Povedala je, da bomo le z zadostnim številom kadra, opreme, ustreznimi pooblastili policije in čim krajšimi ter digitaliziranimi postopki še uspešnejši.

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar je povedala, da delo policije temelji na dveh krovnih predpisih, in sicer Zakonu o nalogah in pooblastilih policije in Zakonu o organiziranosti in delu v policiji. Temeljna dolžnost in poslanstvo policije je zagotavljanje varnosti posameznikom in skupnosti ob spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri čemer policija dela zakonito, profesionalno in neodvisno.

Predstavila je organiziranost policije, ki deluje na državni, regionalni in lokalni ravni. Pri tem je poudarila učinkovito sodelovanje policije z lokalnimi skupnostmi, kar kaže tudi visoko zaupanje ljudi v delo policije. Prednostne naloge policije so obvladovanje migracij in učinkovito varovanje državne meje, boj proti vsem oblikam kriminala, zagotavljanje varnosti v cestnem prometu ter vzdrževanje reda in splošne varnosti ljudi in premoženja.