Skoči do osrednje vsebine

Strokovno srečanje projekta FramWat

Predstavniki Direkcije RS za vode so se udeležili petega strokovnega srečanja v okviru mednarodnega projekta FramWat programa Interreg Srednja Evropa, ki je potekal 20. in 21. novembra 2019 v Krakovu na Poljskem. Namen projekta je zasnova orodij za prepoznavanje in aktivacijo naravnih retenzijskih površin s ciljem kontroliranega razlivanja vode v času visokih voda, ščitenje naravnih razlivnih površin pa je v mednarodnem prostoru prepoznan kot eden izmed ključnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti.

1 / 2

V projektu sodeluje 15 partnerjev iz 7 držav srednje Evrope, kar zagotavlja izmenjavo izkušenj in dobrih praks glede oživljanja in ščitenja razlivnih površin na tipološko raznolikem naboru evropskih porečij. DRSV, kot tudi Mednarodna komisija za zaščito reke Donave in Mednarodna komisija za Savski bazen, nastopa v vlogi pridruženega strateškega partnerja.

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje 2017-2021 predvideva ukrepa U1 (Določevanje in upoštevanje poplavnih območij) in U2 (Identifikacija, vzpostavitev in ohranitev razlivnih površin). V povezavi s tema dvema ukrepoma se na DRSV poleg sodelovanja pri projektu FramWat med drugim izvaja tudi mednarodni projekt Danube Floodplain (Interreg Podonavje), kjer gre za ščitenje naravnih razlivnih površin. Ukrep je v mednarodnem prostoru prepoznan kot eden izmed ključnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti.

Iskalnik