Skoči do osrednje vsebine

Sproščen promet skozi novozgrajeni podvoz pod železniško progo na Ljubljanski ulici v Mariboru

Nekaj minut čez 10. uro je stekel promet skozi novozgrajeni podvoz pod železniško progo na Ljubljanski ulici v Mariboru, s čimer se je po 15 mesecih ponovno sprostil promet na tem območju. Sprostitev prometa sta naznanila podpredsednica Vlade Republike Slovenije in ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek ter župan Mestne občine Maribor Aleksander Saša Arsenović.

Avgusta preteklo leto je bil ukinjen nivojski prehod Ljubljanske ulice čez regionalno železniško progo MariborPrevalje, ki ga je zdaj nadomestil nov podvoz, s tem pa se bo povečala varnost in pretočnost prometa. Na novo je urejeno tudi železniško postajališče Maribor Tabor, ki bo predano v uporabo predvidoma v ponedeljek, 2.12.2019, ko bosta tudi ukinjena začasni nivojski prehod in začasni peron.

Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 9,8 milijona evrov, ki jo financirata Direkcija RS za infrastrukturo v 60 odstotkih in Mestna občina Maribor v 40 odstotkih. Ob gradnji podvoza in rekonstrukciji železniškega postajališča sta bili zgrajeni še dve krožišči in sicer eno na križišču Ljubljanske ulice z ulico Moše Pijade in Masarykovo ulico ter drugo na križišču Ljubljanske ulice z Jezdarsko ulico, urejena je tudi kolesarska steza, ki je ločena od vozišča. V prihodnjih mesecih je predvidena še dokončna ureditev Magdalenskega parka s povezavo vzhodnega in zahodnega dela. Dodatno so bile naročene tudi nove rešitve in funkcionalnosti na občinski infrastrukturi (ureditev trga ter parkirišča z dostopom do kapele Kapela srca Jezusovega, dostop s parkiriščem in pripadajočim parkom za stanovalce na Ljubljanski ulici, javna razsvetljava, ureditev določenih parkovnih površin, izvedba avtobusne postaje ipd), zaradi katerih je prišlo do podaljšanja končnega roka izvedbe del. Vsa dela bodo zaključena do 1.5.2020.