Skoči do osrednje vsebine

Sproščen promet skozi novi podvoz v Marija Gradcu

V ponedeljek, 11.11.2019, je bil v Marija Gradcu sproščen promet skozi novi cestni podvoz, ki je nadomestil obstoječ podvoz neustreznih dimenzij.

Podvoz, ki je bil zgrajen v sklopu pogodbe za nadgradnjo odsekov Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje, je dolg 81,36 m in širok 13,60 m, njegova  minimalna višina svetle odprtine pa je 4,50 m. Dela na podvozu v Marija Gradcu bodo v celoti zaključena do konca letošnjega leta oz. v začetku 2020.

V sklopu izgradnje podvoza in povezovalnih cest sta bila ukinjena dva nivojska prehoda (NPr) in sicer NPr Oskar in NPr Marija Gradec. Z izvedenimi ukrepi se povečuje pretočnost prometa na tem območju, ob enem pa je povečana tudi varnost v cestnem prometu.

Investicija se izvaja v sklopu projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

Podvoz v Marija Gradcu

Podvoz v Marija Gradcu