Skoči do osrednje vsebine

Sprememba navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora

V Uradnem listu RS številka 167/21 je bilo 22. 10. 2021 objavljeno Navodilo o spremembi in dopolnitvi Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora, ki je začelo veljati 15. dan po objavi, to je 6. 11. 2021.

Z navodilom se spreminja režim prestajanja kazni v oddelku Zavoda za prestajanje kazni Dob pri Mirni, Slovenska vas, in sicer iz polodprtega oddelka v odprti oddelek. Hkrati se z navodilom dodaja možnost prestajanja kazni obsojencev v polodprtem režimu znotraj zaprtega dela Zavoda za prestajanje kazni Dob pri Mirni.

Temeljni namen spremembe je z ureditvijo polodprtega režima v zaprtem delu zavoda izboljšati možnosti nagrajevanja obsojencev znotraj zaprtega dela, s čimer lahko povečamo motivacijo obsojencev za ustrezno vedenje in sodelovanje v okviru posameznih osebnih načrtov ter hkrati poenotiti primerljive režime med zavodi za prestajanje kazni zapora na drugih lokacijah po Sloveniji.

S spremembo dosedaj edini dislocirani polodprti oddelek v okviru slovenskih zaporov postaja Odprti oddelek Slovenska vas, ki je eden od štirih dislociranih odprtih oddelkov zavodov za prestajanje kazni zapora – poleg Odprtega oddelka Puščava, ki je prav tako del zavoda Dob, so odprti oddelki še znotraj zavodov Maribor (Rogoza) in Ljubljana (Ig).

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) v 206. členu opredeljuje zavode s strožjim režimom prestajanja kazni zapora (zaprti zavodi) in zavode s svobodnejšim režimom (polodprti in odprti), ki se med seboj ločijo po stopnji varovanja in omejevanja svobode gibanja obsojencev. Pravilnik o izvrševanju kazni zapora nadalje v 24. členu natančneje opredeljuje režime prestajanja kazni, ki se razlikujejo zlasti glede na naslednje kriterije: stopnja nadzora nad obsojencem, spremljanje obsojenca ob izhodu iz zavoda ter število ugodnosti prostih izhodov, ki jih je obsojenec lahko deležen. V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij si prizadevamo, da bi bilo razporeditev v svobodnejše režime čim več, saj je resocializacijski pomen zapora, kot izhaja iz 45.a člena Kazenskega zakonika, bolj uresničljiv v svobodnejšem režimu. V zadnjih letih se je delež obsojencev, ki prestajajo kazen v svobodnejšem režimu, ustalil med 30 in 33 %. Pri razporeditvah v režime pa je nenazadnje potrebno upoštevati tudi prostorske omejitve in zasedenost posameznih oddelkov zapora.

Stavba oddelka

Odprti oddelek Slovenska vas | Avtor Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij