Skoči do osrednje vsebine

Sprejet predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS v kulturi

Veseli nas, da so poslanke in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije danes potrdili predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS v kulturi.

Sprejet predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS v kulturi za pospešen razvoj kulture

Infografika kulturni evro | Avtor Miha Damiš

1 / 2

Sprejetje tega zakona prinaša predolgo zapostavljenemu kulturnemu polju (že od leta 2009 je prihajalo do zmanjšanja investicijskih vlaganj) v sedmih letih dodatnih 122,6 milijona evrov iz integralnega proračuna Republike Slovenije. Minister Poznič je na dopoldanski seji med drugim poudaril, da ''predlog prinaša enakomeren razvoj na področju kulture, slovenski jezik mora biti konkurenčen v digitalnem okolju, ohraniti moramo najbolj ogroženo kulturno dediščino in prav vsem državljanom in državljankam omogočiti še večjo dostopnost do kulturnih dobrin.''

Da bi zagotovili enakomeren razvoj na področju kulture, konkurenčnost slovenskega jezika v digitalnem okolju, ohranjanje najbolj ogrožene kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin, bodo sredstva iz predlaganega zakona namenjena za določene nujne programe, kot so: sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost, sofinanciranje nakupa ali obnov bibliobusov, ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine ter digitalizacija kulturne dediščine, podpora rabi slovenskega jezika v digitalnem okolju, zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti ter odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.

Dodatna sredstva iz integralnega proračuna Republike Slovenije za uresničitev programov, zajetih v predlogu zakona, bodo zagotavljena v obdobju od leta 2021 do 2027. Danes sprejeti zakon, ki bo stopil v veljavo 1. januarja 2021, pa bo dal možnost izvajanja projektov in javnih razpisov oziroma javnih pozivov. Obdobje enega leta pred vzpostavljenim financiranjem bo omogočalo pripravo kakovostnih projektov, javnih razpisov in javnih pozivov. Za pripravo kakovostnih projektov in vlaganj v obnovo nepremičnin je potrebno pripraviti dokumentacijo, kot je dokumentacija za izvedbo gradbenih del, ureditev avtorske pravice in sorodnih pravic. Na podlagi zakona bodo objavljeni tudi javni razpisi in javni pozivi za sofinanciranje projektov občin in drugih oseb zasebnega prava. Potencialni upravičenci bodo imeli dovolj časa, da bodo lahko pripravili ustrezne in kakovostne projekte ter načrtovali svoj delež lastnih sredstev. Menimo, da bomo s tem lahko zagotovili učinkovitejše izvajanje zakona, gospodarno porabo sredstev in nenazadnje tudi učinkovitejše črpanje sredstev.

Ne smemo pozabiti, da zaradi vlaganja v kulturo in ohranjanja dediščine cvetijo tudi druga področja, npr. kulturni turizem, ki je najhitreje rastoči sektor turistične industrije v Evropi. Svetovni indeks turistične konkurenčnosti držav (2007-2011) kaže, da je Slovenija od 139 držav po turistični konkurenčnosti na 33. mestu, po turistični infrastrukturi na 17. mestu, po okoljski ohranjenosti na 23. mestu, po valorizaciji kulturnih virov v turizmu pa šele na 58. mestu.

Zavedamo se družbenih in ekonomskih učinkov kulture in umetnosti. Verjamemo, da s s tem zakonom ne le skrbimo in ščitimo našo kulturno dediščino, našo identiteto, temveč v hitro spreminjajočem se svetu spodbujamo razvoj slovenske kulture in umetnosti.

Zakon je objavljen v Uradnem listu RS.