Skoči do osrednje vsebine

Sporočilo URSJV v zvezi s koronavirusom (COVID-19)

Sporočilo URSJV v zvezi koronavirusom (COVID-19) vsebuje informacije za stranke, obvestilo o delovanju Uprave za jedrsko varnost v času razglasitve ukrepov za zajezitev epidemije in informacijo o delovanju jedrskih objektov.

Delovanje Uprave RS za jedrsko varnost: URSJV je sprejela ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. Na sedežu URSJV je minimalno število ljudi, ostali delamo od doma. Svoje delo skušamo zagotavljati čimbolj nemoteno, pri čemer vas  naprošamo, da upoštevate naslednja navodila:

  • URSJV odsvetuje vsem, da neposredno prihajajo v prostore URSJV. Svetujemo, da vsa vprašanja zastavite preko telefona na 01 472 11 00 ali preko naše elektronske pošte, ki jo redno uporabljamo in nanjo ažurno odgovarjamo.
  • Zahteve in vloge prav tako posredujte po elektronski pošti na naslov gp.ursjv@gov.si. Obrazci za vloge so dostopni pod zavihkom Storitve na spletni strani Uprave RS za jedrsko varnost.
  • Če kdo meni, da mora nujno priti v prostore URSJV, lahko to stori samo ob predhodni najavi in potrditvi s strani URSJV ter ob upoštevanju vseh ukrepov NIJZ glede preprečevanja širjenja koronavirusa.

Pomembno za upravljavce jedrskih objektov in uporabnike virov sevanj: Če ocenjujete, da bo zaradi ukrepov, ki se sprejemajo za zajezitev širjenja koronavirusa, prišlo pri opravljanju dejavnosti v vaši organizaciji do težav, ki bi lahko vplivale na jedrsko ali sevalno varnost, prosimo, da to javite delavcu v pripravljenosti na URSJV na telefon 041 982 713, še preden so izpolnjeni pogoji za uporabo vašega načrta v primeru izrednega dogodka. Če so pogoji izpolnjeni, ukrepajte po vašem načrtu v primeru izrednega dogodka.

Delovanje jedrskih objektov in uporabnikov virov sevanja: Vsi jedrski objekti so sprejeli ustrezne ukrepe za nemoteno delovanje. NE Krško skrbi, da nujno osebje ne prihaja v stik z drugimi, in izvaja stroge ukrepe za preprečitev širjenje okužbe, da bi zagotovili jedrsko varnost in tudi nemoteno delovanje. URSJV dnevno spremlja stanje v elektrarni. Raziskovalni reaktor TRIGA je ustavljen.  Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov je zaprto, obdelava radioaktivnih odpadkov je prekinjena. ARAO ima organizirano dežurno službo v primeru, če bi bilo potrebno urgentno sprejeti kakšen vir sevanja v skladišče. Uporabniki virov sevanja delujejo skladno s svojimi in splošnimi navodili.

Iskalnik