Skoči do osrednje vsebine

Splošne knjižnice praznujejo

Splošne knjižnice so nepogrešljivi del vsake lokalne skupnosti in so namenjene prav vsem. V tednu splošnih knjižnic (18.-22. november 2019) potekajo v knjižnicah širom Slovenije številni dogodki, s katerimi poskušajo slovenske splošne knjižnice ponovno predstaviti svoje poslanstvo in storitve, ki omogočajo, da ima vsak državljan dostop do znanja in informacij, kar je v današnjem času nujno tako za razvoj vsakega posameznika kot tudi za spodbujanje trajnostnega razvoja in demokratične družbe.
Logotip

Splošne knjižnice praznujejo

Splošne knjižnice so s svojimi storitvami ena najpomembnejših mrež v sistemu vrednot, saj predstavljajo odprtost in enakopravnost, so usmerjene h globalnemu ob upoštevanju lokalnega in s prepoznavanjem specifičnega posredujejo zavedanje o pomenu znanja in stanja v družbi.

Udeležence osrednje prireditve , ki je na dan splošnih knjižnic 20. novembra potekala v dvorani Inštituta informacijskih znanosti (IZUM) v Mariboru, je nagovoril tudi predstavnik Ministrstva za kulturo Marjan Gujtman. Izpostavil je pomen splošnih knjižnic in njihovo vlogo za doseganje ciljev agende za trajnostni razvoj. Na prireditvi je bila prav posebna pozornost namenjena podelitvi nagrade za najboljše projekte v splošnih knjižnicah ter predstavitvi portala Knjižnice.si - skupne spletne strani slovenskih splošnih knjižnic.

Portal nagovarja uporabnike splošnih knjižnic, knjižničarje in širšo javnost. Na enem mestu združuje vse vidike delovanja slovenskih splošnih knjižnic in s koristnimi, raznolikimi in izčrpnimi informacijami o storitvah, knjižničnem gradivu in mreži splošnih knjižnic informira uporabnike ter strokovno in poslovno javnost. Z aktualnim izborom strokovne literature, izobraževalnih vsebin in informacij podpira profesionalnost, učinkovitost in nadaljnji razvoj slovenskega knjižničarstva. S predstavitvijo organiziranosti in financiranja  splošnih knjižnic pa zagotavlja transparenten vpogled v porabo javnih sredstev.

Prav tako so Slovenske osrednje območne knjižnice izdale brošuro z naslovom Knjižnica nudi več! Predstavitev skupnih projektov in storitev slovenskih splošnih knjižnic, s katero želijo predstaviti tiste projekte in storitve, ki so na voljo uporabnikom vseh slovenskih splošnih knjižnic. Projekt priprave brošure je podprlo Ministrstvo za kulturo, in sicer s sredstvi, ki jih vsako leto namenja izvajanju nalog osrednjih območnih knjižnic.