Skoči do osrednje vsebine

Slovenija tretjič predstavila stanje človekovih pravic v okviru Univerzalnega periodičnega pregleda Sveta OZN za človekove pravice

Slovenska delegacija pod vodstvom ministra za zunanje zadeve dr. Mira Cerarja je danes v Ženevi v okviru tretjega kroga univerzalnega periodičnega pregleda človekovih pravic po državah predstavila napredek, ki ga je Slovenija dosegla v zadnjih petih letih. Države so v veliki meri zelo pohvalile, da je Slovenija uresničila veliko število priporočil, ki jih je prejela v prejšnjem krogu, in sicer kar 138 od 142 priporočil, ki jih je sprejela.

V slovenski delegaciji pod vodstvom ministra za zunanje zadeve dr. Mira Cerarja sta bili tudi namestnica vodje delegacije državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan in državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo dr. Tanja Ke

1 / 3

Minister dr. Cerar je v svojem nagovoru poudaril, da je za Slovenijo spoštovanje, zaščita in uresničevanje človekovih pravic visoko na lestvici prioritet, kar se izkazuje tako doma kot na mednarodni ravni. Človekove pravice so temelj in predpogoj za mir in stabilnost sveta, zaradi česar jih Slovenija vidi v središču preventivne diplomacije. Zato je univerzalni periodični pregled pomemben mehanizem, ki ga je treba prepoznati kot mednarodni dosežek in rezultat učinkovitega multilateralizma, je izpostavil minister dr. Cerar.

V triurnem interaktivnem dialogu je slovenska delegacija predstavila stanje človekovih pravic v Sloveniji in odgovarjala na vprašanja drugih držav v zvezi s tem. V dialogu s Slovenijo je sodelovalo 84 držav, ki so pohvalile zlasti napredek Slovenije pri okrepitvi nacionalnih institucij za varstvo človekovih pravic, torej Varuha za človekove pravice in Zagovornika načela enakosti, ter sprejem nacionalnih akcijskih načrtov za ženske, mir in varnost in za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Slovenija je bila deležna pohval tudi za napredek na področju varstva pravic starejših oseb, enakosti spolov, pravic otrok, dostopa do zdravstva, položaja pripadnikov manjših in pravic migrantov.

Priporočila držav so se med drugim nanašala na dodatno varstvo pravic migrantov, ukrepe na področju sovražnega govora in nediskriminacije in zagotavljanje dodatnega varstva pravic Romov.

V zaključnem govoru je minister dr. Cerar izpostavil, da se bo Slovenija pri uresničevanju človekovih pravic še naprej zavzemala za najvišje standarde človekovih pravic, med drugim na področju enakosti spolov in krepitve moči žensk. Zavzemala se bo tudi za pravico do zdravega okolje."Prizadevali si bomo za nov pravni instrument za boljšo zaščito pravic starejših in spodbujali izobraževanje in usposabljanje na področju človekovih pravic. Prav tako se bomo zavzemali za ranljive skupine in govorili v podporo zagovornikom človekovih pravic. Svojo vlogo pri soustvarjanju sveta, v katerem ima lahko vsak posameznik uspešno prihodnost, bomo odigrali po svojih najboljših močeh", je zaključil minister dr. Cerar. V svojem govoru je najavil, da bo Slovenija ponovno kandidirala za članico Sveta OZN za človekove pravice za obdobje 2026-2028.

Slovenija bo priporočila pridobila v naslednjih dneh in se bo morala do njih opredeliti do naslednjega zasedanja Sveta OZN za človekove pravice marca 2020.

Nacionalno poročilo Slovenije je dostopno na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve. Poročilo je objavljeno tudi na spletnih straneh Sveta OZN za človekove pravice, kjer lahko dostopate tudi do poročil Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice ter drugih deležnikov o stanju človekovih pravic v Sloveniji. Dostopna je tudi dokumentacija Slovenije s prvega in drugega kroga Univerzalnega periodičnega pregleda.