Skoči do osrednje vsebine

Slovenija med prvimi 5 državami v EU po odprtosti podatkov javnega sektorja

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v publikaciji Government at a Glance za leto 2019 Slovenijo uvrstila v sam vrh po odprtosti podatkov javnega sektorja. Slovenija se uvršča na 10. mesto na svetu oziroma na 5. mesto med državami EU, takoj za Francijo, Irsko, Španijo in Grčijo (OURData Index, tabela 9.4 na strani 151).

uvrstitev Slovenije na lestvici OECD

uvrstitev Slovenije na lestvici OECD | Avtor MJU

Razvrstitev v publikaciji Government at a Glance je osnovana na t. i. OURData Index 2019, ki ga na dve leti pripravlja OECD in ki ocenjuje implementacijo vladnih politik na področju odprtih podatkov javnega sektorja. Slovenija je omenjena v krogu držav (Irska in Poljska), ki so od leta 2017 dosegle izreden napredek (za 9 mest navzgor). Indeks je osnovan na načelih Listine o odprtih podatkih (Open Data Charter) in sestoji iz treh kazalnikov: razpoložljivost podatkov (data availability), dostopnost podatkov v odprtih formatih (data accessibility) in podpora vlade ponovni uporabi podatkov.

V poglavju o digitalni vladi in odprtih podatkih javnega sektorja (poglavje 9, str. 145) OECD izpostavlja uporabo digitalnih orodij za dosego čim večje dodane vrednosti in t. i. digitalnega ekosistema, v katerem sodelujejo organi, državljani, nevladne organizacije, podjetja, akademiki ter preko katerega poteka izmenjava podatkov, storitev in vsebin z vlado. Primer takšnega digitalnega orodja so portali odprtih podatkov.

Nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije – OPSI, ki ga vodi Ministrstvo za javno upravo, je bil vzpostavljen leta 2016 kot enotna spletna točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor. Na portalu so na voljo tako metapodatkovni opisi zbirk javnega sektorja kot tudi zbirke odprtih podatkov. Surovi podatki, ki so objavljeni kot "odprti podatki" na Portalu OPSI, se lahko prosto ponovno uporabljajo. To pomeni, da jih lahko vsakdo, brez posebne zahteve ali registracije, pridobi in ponovno uporabi. Podatki so dosegljivi v strojno berljivi obliki, ki omogoča raziskovalcem, novinarjem in podjetnikom izdelavo novih analiz, aplikacij, vizualizacij in podobno. Slovenija je ena izmed redkih evropskih držav, ki ima na portalu odprtih podatkov objavljena javno dostopna vladna gradiva Generalnega sekretariata Vlade RS in podatke državnega statističnega urada.

Kar zadeva spodbujanje ponovne uporabe podatkov, v Sloveniji še posebej izstopajo tekmovanja iz ustvarjanja aplikacij na osnovi odprtih podatkov, t. i. hackatoni, katerih idejni pobudnik in soorganizator je Ministrstvo za javno upravo. Lanski hackaton je povezal različne deležnike v digitalni ekosistem, ki je ob letu evropske kulturne dediščine 2018 skupaj z Ministrstvom za kulturo in  Slovensko turistično organizacijo iskal rešitve v turizmu, letošnji hackaton pa je v sodelovanju s Policijo in Mestnim redarstvom Ljubljana naslavljal izzive varnosti in mobilnosti v prometu. Na področju odprtih podatkov državne institucije sodelujejo z univerzo in vsako leto pripravijo tudi t. i. Festival odprtih podatkov v okviru katerega študenti tekom semestra rešujejo izzive, ki jih ponuja obdelava odprtih podatkov.

Več informacij:

OECD Government at a Glance 2019

Nacionalni portal odprtih podatkov javnega sektorja OPSI.

The International Open Data Charter

Hackaton 2018: Kulturna pustolovščina na dlani

Hackaton 2019: Moja varnost in mobilnost

Iskalnik