Skoči do osrednje vsebine

Šinkovčeva na konferenci Dan slovenskega zasebnega varovanja

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je danes, 18. novembra 2019, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije organizirala že tradicionalni dan slovenskega zasebnega varovanja. Letošnja tema konference je bila »Smernice za javno naročanje storitev zasebnega varovanja«.

Konference se je udeležila tudi državna sekretarka mag. Melita Šinkovec, ki je zbrane tudi nagovorila. Pri tem je izpostavila pomen varnosti in zasebnega varovanja, ki je pomembnem segment nacionalno varnostne politike Republike Slovenije.

»V zadnjih letih opažamo porast števila subjektov, ki ponujajo storitve zasebnega varovanja, saj prihaja do vedno večjega števila naročnikov, tako s strani države kot tudi lokalnih skupnosti. Poleg tega pa država zaradi različnih razlogov predpisuje gospodarskim subjektom obvezno organiziranje varovanja,« je dejala Šinkovčeva.

Zasebno varovanje je regulirana gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z zagotavljanjem varnostnih storitev in pridobivanjem ter posredovanjem informacij. Zato mora biti dejavnost zasebnega varovanja ustrezno normativno pravno urejena in nadzorovana s strani države, storitve pa izvedene zakonito, strokovno in kakovostno. Ob tem je državna sekretarka dodala, da je dejavnost zasebnega varovanja zagotovo determinirana tudi s področjem javnega naročanja, saj je v državi veliko subjektov, ki morajo imeti zagotovljeno varovanje in so hkrati zavezanci javnemu naročanju. Poudarek pa je na upoštevanju temeljnih načel javnega naročanja.

»V Ministrstvu za notranje zadeve podpiramo in pozdravljamo transparentno urejanje področij, ki jih regulira država, še zlasti, če se ta ukvarjajo s tako pomembno dejavnostjo, kot je zagotavljanje varnosti,« je zaključila Šinkovčeva.

V nadaljevanju konference je sodeloval tudi glavni inšpektor Inšpektorata RS za notranje zadeve mag. Mitja Perko, ki je predstavil ugotovitve nadzora inšpektorata nad delom subjektov zasebnega varovanja. Predstavil je ugotovljene pomanjkljivosti pri varovanju javnih prireditev, prevozu vrednostnih pošiljk in delovanju varnostno nadzornih centrov.