Skoči do osrednje vsebine

Seminar o skupnih občinskih upravah na Bavarskem in v Sloveniji

Na Ministrstvu za javno upravo danes, 28.11.2019, poteka seminar o skupnih občinskih upravah na Bavarskem in v Sloveniji. Seminar je ministrstvo organiziralo v sodelovanju z bavarskim ministrstvom za notranje zadeve na podlagi programa, ki ga je sprejela Stalna slovensko – bavarska mešana komisija v lanskem letu. Lokalna samouprava je del programa komisije od leta 1995.

Seminar o skupnih občinskih upravah na Bavarskem in v Sloveniji

Seminar o skupnih občinskih upravah na Bavarskem in v Sloveniji | Avtor MJU

Stalna slovensko – bavarska mešana komisija ima dolgo 45 letno tradicijo in je do osamosvojitve Slovenije v letu 1991 predstavljala eno od oken za sodelovanje z zahodno evropskimi državami. Da je sodelovanje uspešno, sta na letošnjem 31. zasedanju komisije v Škofji Loki s svojo navzočnostjo ob podpisu protokola potrdila tudi ministra za zunanje zadeve, bavarski dr. Florian Herrmann in slovenski dr. Miro Cerar.

Medobčinsko sodelovanje, poteka v Sloveniji že od uveljavitve reforme lokalne samouprave, in je pomembna sestavina delovanja lokalne samouprave. Ena najbolj izpostavljenih in dobro delujočih oblik povezovanja občin so prav skupne občinske uprave, saj prispevajo ne le k ekonomski racionalnosti, pač pa tudi k širjenju znanj in s tem k večji kakovosti izvajanja storitev za občane. Delovanje skupnih občinskih uprav sicer poznamo že od 1994, dodatni zagon pa je dobilo z uvedbo državnega sofinanciranja, ki poteka vse od leta 2006, torej ima dolgo tradicijo in velja za enega od stebrov medobčinskega povezovanja. Od 12 skupnih občinskih uprav in 60 vključenih občin v letu 2005 se je število precej povečalo, tako imamo v letu 2019 vsega skupaj 51 skupnih občinskih uprav in 202 vključeni občini. Višina sofinanciranja s strani državnega proračuna je iz začetnih 0,5 mio € v letu 2005 narasla do 6 mio € v letu 2019. Tako imenovana mala reforma delovanja skupnih občinskih uprav se je pričela z letom 2018, prehodno obdobje pa bo zaključeno z letom 2020. Število nalog, ki so sofinancirane s strani proračuna se povečuje iz šestih nalog na enajst, hkrati pa se uvaja načelo progresivnosti, kar pomeni za več nalog večji delež državnega sofinanciranja.

Iskalnik