Skoči do osrednje vsebine

Sanacijska dela na Dravi

Direkcija za vode je v Občini Črna na Koroškem izvedla sanacijo erozije v spodnjem teku hudournika pod smučiščem Črna (izvedba ustalitvenega prečnega objekta), na Pristavi pa sanirala obrežno zavarovanje dveh hiš pred vodotokom Bistra (globinsko erozijo se je dolvodno od obstoječega zaključnega praga ustalilo s še enim pragom).

V Občini Radlje ob Dravi direkcija izvaja sanacijo bočne erozije na Brezniškem potoku (izvedba kaštne zgradbe v območju levih konkavnih brežin, v katerih so nastale večje zajede), v Občini Ruše pa je direkcija izvedla stabilizacijo struge vodotoka Bistrica na območju Loga.

Gre za izvajanje treh Sanacijskih programov, ki bodo zaključena še v tem letu.