Skoči do osrednje vsebine

S prenovljeno RTP Hrastnik se odpirajo nove možnosti v Zasavju

V Hrastniku so danes slavnostno otvorili prenovljeno razdelilno transformatorsko postajo Hrastnik. Objekt, ki predstavlja enega pomembnejših projektov družbe v zadnjem letu, je skupaj s predstavniki družbe in župana Hrastnika otvoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, slavnostne otvoritve pa se je udeležil tudi minister za javno upravo Rudi Medved.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je ob otvoritvi poudaril, da predstavljajo z gospodarskega vidika vlaganja v bolj zanesljivo in zmogljivejše električno omrežje tudi nove razvojne možnosti v Zasavju. »Pričakujemo lahko tudi nadaljnjo širitev zasavskih podjetij, katerih uspehe z zadovoljstvom spremljamo v zadnjem času.«

Novo pridobitev je pozdravil tudi minister Rudi Medved: »Zasavje je prežeto z novo razvojno energijo, usmerjeno v prihodnost in nove tehnologije.«

V zasavski regiji je v zadnjih letih zaradi zaprtja rudnikov, cementarne, termoelektrarne prišlo do stagnacije, posledično se je zmanjšalo tudi število prebivalcev. Obnovljena razdelilno transformatorska postaja Hrastnik je pomemben korak v nadaljnjemu razvoju Zasavja, saj bo omogočala nadaljnjo širitev zasavskih podjetij, hkrati pa je to dobra priložnost za čistejše okolje v okviru uporabe električnih vozil, električnega ogrevanja in priključevanje obnovljivih proizvodnih virov, je izpostavil gospodarski minister.

Obnovljena RTP 110/20 kV Hrastnik uporabnikom zagotavlja večjo zanesljivost napajanja, povečala se je prenosna moč omrežja, izgube v omrežju pa so se zmanjšale. Kot je povedal predsednik uprave Elektra Ljubljana, mag. Andrej Ribič, je tako narejen pomemben korak k močnejšemu električnemu omrežju. Ob tem je dodal, da je šlo za pomembno naložbo družbe in da je bila obnova, katere namen je bila ukinitev 35 kV in prehod iz 10 na 20 kV nivo, tehnično izjemno zahtevna. Gre namreč za objekt, ki je bil zgrajen v 80. letih prejšnjega stoletja za napajanje tako prebivalcev kot pomembnejših industrijskih obratov v regiji – Tovarne kemičnih izdelkov TKI Hrastnik, Steklarne Hrastnik in Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Tudi pri obnovi so ti ostali napajani; prehod na območju Hrastnika je bil izveden ob stalni prisotnosti napetosti v RTP, kar je bil izjemno velik izziv za izvajalce del. Obnova je potekala od jeseni 2017, naložba pa je znašala 4,7 mio €.

Naložbo pa je pozdravil tudi župan Hrastnika Marko Funkl, ki je med drugim izpostavil, da ta za 9200 prebivalcev občine Hrastnik predstavlja tudi priložnost za čistejše okolje – možnost povečane uporabe električnih vozil, električnega ogrevanja in priključevanje obnovljivih proizvodnih virov.

Iskalnik