Skoči do osrednje vsebine

Rezultati izbora občin za pridobitev bona v okviru tretjega javnega razpisa iz naslova WiFi4EU pobude

Evropska komisija je na svojih spletnih straneh objavila rezultate tretjega javnega razpisa v okviru pobude WiFi4EU.

Objavljen je seznam občin po posameznih državah članicah EU, Norveške in Islandije, ki so uspešno kandidirale na tretjem javnem razpisu za pridobitev bona za vzpostavitev brezžične Wi-Fi povezave na javnih mestih.

Na tretji javni razpis se je prijavilo več kot 11.000 upravičencev iz vse EU, Norveške in Islandije.
Glede na razpoložljiva sredstva v skupnem znesku 26,7 Mio EUR, je uspešno kandidiralo 1.780 upravičencev-občin, ki bodo prejele bon v višini 15.000 EUR. Na tokratnem razpisu je uspešno kandidiralo 32 slovenskih občin, ena (Lukovica) pa se je uvrstila na rezervni seznam upravičencev do bona, ki bo aktualen, če bo komisija povišala razpoložljiva sredstva.

Glede na to, da je bilo na prvem javnem razpisu v okviru WiFi4EU pobude uspešnih 89 občin ter na drugem javnem razpisu v okviru WiFi4EU pobude dodatno uspešnih 34 občin, je bilo do sedaj za pridobitev bona v višini 15.000 EUR uspešnih 155 občin, kar predstavlja preko 73 % vseh občin v Republiki Sloveniji.
To pomeni, da je Republika Slovenija iz naslova Inštrumenta za povezovanje Evrope – CEF, v okviru WiFi4EU pobude, uspešno pridobila 2.325.000,00 EUR sredstev za vzpostavitev brezžičnih Wi-Fi povezav na javnih mestih.

Evropska Komisije bo do porabe sredstev še objavljala javne razpise v okviru WiFi4EU pobude, na katere se bodo lahko prijavile občine, ki do sedaj še niso bile uspešne na javnem razpisu. Na Ministrstvu za javno upravo, Uradu za informacijsko družbo si prizadevamo, da bi se do konca WiFi4EU pobude delež vseh uspešnih občin približal 100 %.