Skoči do osrednje vsebine

Razpis IKT 2020

Na osnovi sprejetega Delovnega programa IKT 2020 bo Evropska komisija v letošnjem letu odprla navedene razpisne teme. Odebeljeno so označene teme, ki so že odprte, in se je na njih že mogoče prijaviti do zaključnega roka večino 16. januarja 2020:

Artificial Intelligence and Technologies for Digitising European Industry and Economy
ICT-46-2020: Robotics in Application Areas and coordination & Support
ICT-47-2020: Research and Innovation Boosting Promising Robotics Application
ICT-48-2020: Towards a Vibrant European Network of AI Excellence Centres (rok 13.11. 2019)
ICT-49-2020: Artificial Intelligence on Demand Platform
ICT-38-2020: Artificial Intelligence for Manufacturing (rok 16.1. 2020)
ICT-36-2020: Disruptive Photonics Technologies
ICT-37-2020: Advancing Photonics Technologies and Application Driven Photonics Components and the Innovation Ecosystem
ICT-50-2020: Software Technologies (rok 16.1. 2020)

European Data Infrastructure: Big Data and Cloud Technologies
ICT-51-2020: Big Data technologies and Extreme-Scale analytics (rok 16.1. 2020)
ICT-40-2020: Cloud Computing: Towards a Smart Cloud Computing Continuum

5G
ICT-52-2020: 5G PPP - Smart Connectivity Beyond 5G
ICT-41-2020: 5G PPP - 5G Innovations for Verticals with Third Party Services
ICT-42-2020: 5G PPP - 5G Core Technologies Innovation (rok 16.1. 2020)
ICT-53-2020: 5G PPP - 5G for Connected and Automated Mobility (CAM) (rok 13.11. 2019)

Next Generation Internet (NGI)
ICT-54-2020: Blockchain for the Next Generation Internet (rok 16.1. 2020)
ICT-55-2020: Interactive Technologies (rok 13.11. 2019)
ICT-56-2020: Next Generation Internet of Things (rok 16.1. 2020)
ICT-57-2020: An Empowering, Inclusive Next Generation Internet
ICT-44-2020: Next Generation Media (rok 16.1. 2020)

Cross-cutting activities (standardisation and art)
ICT-45-2020: Reinforcing European presence in International ICT Standardisation: Standardisation Observatory and Support Facility (rok 13.11. 2019)

International cooperation activities (Africa)
ICT-58-2020: International Partnership Building between European and African Innovation Hubs

Razpis je objavljen na portalu Evropske komisije na https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search. Pri pripravi projektnih predlogov vam bodo v pomoč informativne predstavitve posameznih vsebinskih sklopov:

V podporo prijaviteljem bo Evropska komisija organizirala tudi centralni dogodek ICT Proposers' Day 2019, ki bo potekal od 19. do 20. septembra v Helsinkih na Finskem: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ict-proposers-day, in se ga je priporočljivo udeležiti.

Pripravila:

dr. Andreja Umek Venturini

andreja.umek-venturini@gov.si