Skoči do osrednje vsebine

Radioaktivno kontaminirane snovi iz Cinkarne Celje izvožene v Združene države Amerike

V tem mesecu je bilo v Združenih državah Amerike trajno odloženo okoli 30 ton radioaktivno kontaminiranega materiala, ki izvira iz Cinkarne Celje.

V Cinkarni Celje so se v preteklosti v tehnološkem procesu nakopičili ostanki, kontaminirani z naravnimi radionuklidi do te mere, da jih s stališča varstva pred sevanji ni bilo mogoče povsem zanemariti. Vrsto let so te rahlo radioaktivne snovi shranjevali na lokaciji Cinkarne in pod upravnim nadzorom Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV). Tako nizko radioaktivnih snovi bi bilo neracionalno skladiščiti v Centralnem skladišču za radioaktivne odpadke v Brinju pri Ljubljani, prav tako pa tudi nikjer drugje ni bilo prostora za njihovo shranjevanje ali odlaganje.

Zato je Cinkarna Celje iskala druge možnosti in se dogovorila s podjetjem US Ecology Idaho, Inc. o prevzemu odpadnega materiala in končnega odlaganja v ZDA. V ta namen je ameriški upravni organ (US EPA) maja lani izdal odobritev za sprejem in odlaganje.

URSJV je avgusta lani izdala dovoljenje za izvoz teh odpadkov na osnovi evropske direktive, potem ko je pridobila vsa soglasja tranzitnih držav (Avstrije, Nemčije in Belgije) in namembne države ZDA.

Iskalnik