Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev poklica pravosodni policist

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je v mesecu novembru v sklopu predstavitve poklica pravosodni policist izvedla tudi aktivnost radijske promocije. Končni rezultat aktivnosti je posnet video, v katerem je podrobneje predstavljeno usposabljanje in delo pravosodnega policista.

Delo pravosodnega policista je dinamično in vključuje predvsem skrb za varnost, red in disciplino v varovanih objektih - zaporih. Pravosodni policist s svojim delom uresničuje poslanstvo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij: skrbi za izvrševanje kazenskih sankcij in pripora s ciljem zagotavljati za družbo, zaprte osebe in za zaposlene varne zapore, ki zaprtim osebam zagotavljajo možnost resocializacije.

Pravosodni policist po uspešnem zaključku usposabljanja poda prisego pred generalnim direktorjem, ki je ključno vodilo njegovega dela in se glasi: »Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog varovanja in nadzora vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.«

Naša želja je pridobiti kandidate in kandidatke, ki bodo s svojim delom, komunikacijo in zgledom ustvarjali strpne in spoštljive medsebojne odnose tako med zaprtimi osebami kot tudi med zaprtimi in uslužbenci. Varnost v najširšem pomenu besede želimo zagotavljati predvsem s primernimi socialnimi odnosi. Glavno »orožje« pravosodnega policista niso prisilna sredstva, temveč komunikacija, s katero razrešuje večino konfliktnih situacij. Tekom usposabljanja pa pravosodni policist pridobi tudi vsa potrebna znanja pravilne uporabe prisilnih sredstev, če drugače ne more preprečiti bega, napada, samopoškodbe ali večje materialne škode.

Vabljeni, da spremljate objave prostih delovnih mest za pravosodnega policista in se prijavite.

Povabljeni tudi na informativni dan v Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in karierni sejem v Koper, kjer bomo zainteresiranim kandidatom predstavili poklic in odgovorili na vsa vprašanja.

 

Video predstavitev poklica pravosodni policist