Skoči do osrednje vsebine

Predlaganje kandidatov za nagrado oziroma priznanja za prostovoljstvo v letu 2019: podaljšujemo rok in omogočamo e-oddajo predloga

Zaradi epidemije COVID-19 so člani Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva sprejeli sklep, da se rok za oddajo predlogov podaljša do 30. aprila 2020. Prav tako se predlagateljem omogoči, da lahko pošljejo predloge in obrazce po elektronski pošti.

Novi rok za oddajo predlogov je 30. april 2020 do 12. ure.

Predlogi morajo do tega roka prispeti na naslov Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana v fizični obliki ali po elektronski pošti na naslov glavne pisarne ministrstva gp.mju@gov.si v skenirani obliki (obrazci morajo biti podpisani in žigosani).

Podrobnosti in povezava do Javnega poziva k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019.