Skoči do osrednje vsebine

Pred državnim sekretarjem Gregorjem Strojinom zaprisegli sodni izvedenki in sodni tolmač

Pred državnim sekretarjem Ministrstva za pravosodje Gregorjem Strojinom so danes na Ministrstvu za pravosodje zaprisegli sodni izvedenki in sodni tolmač.

Zaprisegli so trije strokovnjaki: mag. Anica Prosnik Domjan kot sodna izvedenka za strokovno področje psihologija, podpodročje klinična psihologija odraslih, Janja Lamberger kot sodna izvedenka za strokovno področje socialno delo, podpodročje socialno delo, in Anže Ogrin kot sodni tolmač za angleški jezik.

Državni sekretar Strojin je v nagovoru izpostavil, da se v procesih odločanja pred sodišči in drugimi organi pojavlja vedno večja potreba po strokovnem znanju, brez katerega je dandanes onemogočeno učinkovito in nemoteno delovanje sodišč. Opravljanje funkcije sodnega strokovnjaka nosi s seboj posebno odgovornost, saj - podobno kot delo sodnika - lahko usodno vpliva na življenje posameznika, ki se je znašel v sodnem postopku.

»Prepričan sem, da se pomembnosti svoje vloge v procesu sodnega odločanja dobro zavedate in da boste strokovno in zagnano opravljali svoje delo,« je dejal državni sekretar Gregor Strojin ter novozapriseženima sodnima izvedenkama in novozapriseženemu sodnemu tolmaču izrekel čestitke ob njihovih začetkih in jim zaželel obilo znanja, sreče in uspehov.

Zaprisege se je udeležil tudi predsednik Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje prof. dr. Vincenc Butala, ki je spomnil, da je bil Strokovni svet ustanovljen natanko pred enim letom. V prvem letu delovanja je svet dosegel nekaj izboljšav na področju statusa sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, a se bodo s svojimi prizadevanji še naprej trudili za izboljšanje.

Iskalnik