Skoči do osrednje vsebine

Poziv Evropske komisije k sodelovanju pri javnem posvetovanju

Evropska komisija je v okviru izvajanja operativnega programa Evropske kohezijske politike 2014 - 2020 pripravila javna posvetovanja, ki so sestavni del ocene podpore Evropskega socialnega sklada. K sodelovanju v posvetovanju so vabljeni vsi državljani in državljanke ter organizacije.

Namen posvetovanj je pridobiti mnenje od državljank in državljanov ter od vseh deležnikov ESS v državah članicah. Ocene posvetovanj se nanašajo na podporo dejavnosti ESS, ki se zagotavlja v okviru posameznih prednostnih naložb oziroma tematskih ciljev v okviru operativnega programa Evropske kohezijske politike 2014 – 2020. Posvetovanja se izvajajo z namenom pridobiti oceno že doseženih rezultatov ESS za obdobje od 2014 – 2018 in kako okrepiti podporo pri pripravi naslednjih programov ESS+ (z začetkom leta 2021) tako, da bo učinkovitejša in bolj osredotočena.

K sodelovanju v posvetovanju so vabljeni vsi državljani in državljanke ter organizacije. Zlasti je zaželeno sodelovanje:

  • državljank in državljanov, ne glede na to, ali prejemajo oziroma so prejeli podporo Evropskega socialnega sklada,
  • organizacij, ki so vključene v izvajanje Evropskega socialnega sklada, kot so organi upravljanja, posredniški organi, izvajalci projektov, člani odborov za spremljanje itd.,
  • organizacij, ki sodelujejo pri izvajanju ukrepov Evropskega socialnega sklada kot upravičenci ali partnerji v projektih.

Javna posvetovanja potekajo z izpolnitvijo vprašalnikov na sledečih področjih:

(1) na področju socialne vključenosti

Na javno posvetovanje o dejavnostih, ki jih je EU od leta 2014 izvedla za spodbujanje socialne vključenosti ter boj proti revščini in kakršni koli obliki diskriminacije, ste vabljeni tako, da izpolnite spletni vprašalnik, ki ga najdete na povezavi:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_sl

Rok za oddajo mnenj je do 19.12.2019.

(2)  na področju spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter mobilnosti delovne sile

Na javno posvetovanje o dejavnostih, ki jih je EU od leta 2014 izvedla za spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter za podpiranje mobilnost delovne sile, ste vabljeni tako, da izpolnite spletni vprašalnik, ki ga najdete na povezavi:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_sl#about-this-consultation

Rok za oddajo mnenj: 6. 1. 2020.

(3)  na področju izobraževanja in usposabljanja

Javno posvetovanje o dejavnostih, ki jih je EU od leta 2014 izvedla za izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje bo objavljeno v kratkem na povezavi

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_sl

Rok za oddajo mnenj: 24. 2. 2020.

Rezultati javnih posvetovanj bodo analizirani in povzeti v zbirnem poročilu, ki bo objavljeno na spletnem mestu GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. Predstavljeni bodo tudi v delovnem dokumentu služb Komisije o oceni podpore ESS.