Skoči do osrednje vsebine

Posvet o izvajanju EU ukrepa za odpravljanje materialne prikrajšanosti najbolj ogroženim v naslednjem programskem obdobju 2021 – 2027

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 22. novembra 2019 organiziralo posvet s ključnimi deležniki o izvajanju EU ukrepa za odpravljanje materialne prikrajšanosti najbolj ogroženim v naslednjem programskem obdobju 2021 – 2027. V Sloveniji od leta 2014 uspešno izvajamo EU ukrep, ki se sofinancira iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Prispeva k odpravljanju najhujših oblik revščine z zagotavljanjem nefinančne pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim osebam, in sicer v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje.

Za upravljanje EU ukrepa je odgovorno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je do sedaj nabavilo več kot 20.000 ton prehranskih izdelkov, ki jih Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas delita po celotni Sloveniji. Dodano vrednost EU ukrepa predstavljajo tudi različni spremljevalni ukrepi, ki jih obe organizaciji izvajata na različnih razdelilnih mestih, in so namenjeni izboljšanju socialne vključenosti najbolj ogroženih oseb.

Ocenjujemo, da EU ukrep v Sloveniji predstavlja enega izmed pomembnejših ukrepov za blaženje materialne in socialne stiske ljudi, saj zagotavlja sredstva za nabavo 70% hrane, ki jo partnerski organizaciji razdelita svojim prejemnikom, ter hkrati predstavlja vstopno točko za socialno vključevanje in aktivacijo najbolj ranljivih oseb.

Izvajanje EU ukrepa v obdobju 2014 – 2020 se leta 2023 zaključi, zato je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že pričelo s programiranjem ukrepa za novo finančno obdobje 2021 – 2027 s ciljem, da z izvajanjem in črpanjem sredstev v Sloveniji pričnemo že v letu 2021 in tako preprečimo nepotrebne zamude pri nudenju pomoči najbolj ogroženim ljudem v času prehoda iz enega v drugo programsko obdobje.

Sodelovanje partnerjev pri programiranju je eno izmed ključnih načel Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato je bil 22. novembra 2019 organiziran posvet s ključnimi deležniki.

Posveta so se udeležile številne humanitarne organizacije, s katerimi so predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inštituta RS za socialno varstvo, razpravljali o rezultatih in učinkih izvajanja EU ukrepa v tem programskem obdobju, o novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja EU, socialnem položaju in potrebah najbolj ogroženih oseb v Sloveniji, ter o predlogih za oblikovanje ukrepa v prihodnje.