Skoči do osrednje vsebine

Pogovori v Melbournu

V ponedeljek, 11. novembra, ko v Avstraliji obhajajo tudi dan spomina na padle vojake (Remembrance day), je Peter Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, posvetil pogovorom v Melbournu.

Delegacija je najprej obiskala Muzej priseljevanja (Immigration Museum) – gre za vzorno urejen sodoben muzej, ki prikazuje zgodovino, pa tudi pestrost in kompleksnost procesa priseljevanja in z njim povezanih človeških zgodb, soočanj s procesi integracije in seveda tudi diskriminacije ter stereotipizacije s strani večinske družbe. Obisk je bil namenjen predvsem nabiranju idej v zvezi z morebitnim snovanjem Razvojno-informacijskega središča Slovencev po svetu, ki bi ga Urad želel ustanoviti.

V Državni knjižnici Viktorije (Victoria State Library) si je minister – poleg stalne razstave dragocenih starih zbirk in pa čudovite notranje arhitekture stavbe – ogledal zbirko Iconotheca Valvasoriana. Gre za faksimilirano grafično zbirko Janeza Vajkarda Valvasorja v obsežnih 17 zvezkih z več kot 7.700 grafičnimi listi, katere ponatis v nakladi zgolj 100 izvodov je bil končan leta 2008. To dragoceno zbirko faksimilov je knjižnici med svojim obiskom leta 2010 v imenu Slovenije poklonil takratni minister za Slovence v zamejstvu in po svetu akad. Dr. Boštjan Žekš.

Ogledu je prisostvovala avstralska Slovenka Aleksandra Čeferin, glavna pobudnica donacije, poleg pa je bil tudi Stuart Hibbert, strokovnjak z univerze Monash. Urad bi namreč želel oživiti sodelovanje med to univerzo in Univerzo v Ljubljani, vezano na predavanja o fenomenu te zbirke, ki je pred nedavnim zamrlo.

Sledil je še obisk v Slovenskem verskem središču sv. Cirila in Metoda v Kew, kjer sta ministra sprejela slovenska frančiškana p. David Šrumpf in p. Ciril Božič. P. Božič se po dolgih letih poslavlja od slovenske skupnosti v Avstraliji, v kateri je s svojim delom pustil neizbrisen pečat, in odhaja nazaj v Slovenijo, to pa je bil tudi glavni povod za srečanje. Prav slovenski frančiškani so namreč odigrali neprecenljivo vlogo pri ohranjanju slovenske identitete v tej državi - brez njih bi bila slovenska skupnost precej drugačna ali pa je kot take morda sploh ne bi bilo več.