Skoči do osrednje vsebine

Podaljšan rok za vloge za izplačilo dodatka za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč ter dijake in študente

Uprava za zaščito in reševanje podaljšuje rok za vložitev zahtevkov za izplačilo dodatka za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč ter dijake in študente po 77. členu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19 (ZDUPŠOP) do 15. 9. 2022.

Zaradi številnih zaprosil za podaljšanje se je Uprava za zaščito in reševanje odločila za podaljšanje roka za sprejem novih in popravke zahtevkov za dodatek po 77. členu ZDUPŠOP. Dopolnitve zahtevkov, kakor tudi nove zahtevke je tako možno oddati na krajevno pristojno izpostavo Uprave za zaščito in reševanje, najkasneje do 15. 9. 2022.