Skoči do osrednje vsebine

Podaljšan Odlok o prepovedi opravljanja zračnega prevoza v Republiki Sloveniji

Zaradi zajezitve širjenja virusa SARS-CoV-2 in s tem povezanega vpliva na varovanje javnega zdravja ljudi in varnosti premoženja je vlada 10. aprila 2020 sprejela Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji. Odlok prepoveduje opravljanje mednarodnega zračnega prevoza potnikov iz vseh držav v Republiko Slovenijo, tudi znotraj Evropske unije.

Evropska zakonodaja med drugim določa, da lahko država članica zavrne, omeji ali uvede pogoje za uresničevanje prometnih pravic, da razreši nenadne kratkotrajne težave, ki nastanejo zaradi nepredvidljivih in neizogibnih okoliščin za največ 14 dni. V kolikor težave, ki zahtevajo take ukrepe, trajajo dlje kot 14 dni, država članica o tem obvesti Komisijo in druge države članice ter lahko, v soglasju s Komisijo, določen ukrep podaljša še za največ 14 dni. Ker je rok iz navedenega odloka Vlade Republike Slovenije, določen skladno z uredbo, potekel, je potrebno zaradi nadaljevanja ukrepov za zajezitev širjenja virusa omejitev mednarodnega zračnega prevoza potnikov podaljšati.

Glede na navedeno vlada ugotavlja, da prepovedi, sprejete na podlagi odredbe ministra za zdravje, izpolnjujejo kriterij sorazmernosti po evropski zakonodaji, saj se nanaša zgolj na opravljanje mednarodnega rednega in posebnega (čarterskega) prevoza potnikov ter letenje zrakoplovov splošnega letalstva, ne velja pa za tovor in/ali pošto ter državne lete, upoštevaje sprejete ukrepe za obvladovanje epidemiološkega izrednega stanja glede zajezitve širjenja COVID-19 posameznih držav članic EU.

Iskalnik